Nieuw koudemiddel is krachtig wapen tegen klimaatverandering voor HVAC-systemen

02-03-2018 | Leestijd: 4 minuten

Nieuw koudemiddel is krachtig wapen tegen klimaatverandering voor HVAC-systemen

De gevolgen van de klimaatverandering wordt steeds meer zichtbaar. Gezien de toename van het aantal internationale verdragen die klimaatverandering tegen moeten gaan, is het negatieve milieueffect van HVAC-systemen een belangrijke industriële kwestie geworden. Wereldwijd wordt dit probleem serieus genomen en worden er regels opgesteld voor de HVAC-industrie om innovatieve producten te ontwikkelen die het milieu helpen te beschermen. LG versterkt zijn positie in de strijd tegen klimaatverandering, en breidt zijn productportfolio dit jaar nog verder uit met verschillende HVAC-oplossingen die gebruik maken van R32.

 

Europese regelgeving

De Europese Unie (EU) heeft al verschillende regelementen geïntroduceerd waarbij de strijd tegen klimaatondersteuning wordt ondersteund. Twee voorbeelden zijn de F-gassenverordening en het amendement van Kigali. Beide regelementen hebben de HVAC-industrie aangespoord om een oplossing te zoeken, in dit geval een nieuw, milieuvriendelijker koudemiddel waarmee de milieueffecten van een HVAC-systeem worden verlicht.

De EU heeft de F-gassenverordening geïntroduceerd met als doel een beheersing van emissies van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen), die hoofdzakelijk worden gebruikt in de klimaatregelingssector. Volgens de verordening zal de EU haar F-gasemissies in 2030 met twee derde verminderen ten opzichte van 20141. Bovendien streeft het amendement van Kigali ernaar het gebruik van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) in koudemiddel te verminderen door HFK’s tussen 2015 en 2030 geleidelijk af te bouwen met 79 procent. Het doel van het amendement is om het HFK-gehalte in producten eind 2050 met 80-85 procent te verlagen ten opzichte van het niveau van 1990. Verwacht wordt dat dit in Europa tegen 2050 ongeveer 80 gigaton CO2-equivalent zal besparen.

 

Een nieuw koudemiddel

Die regelgeving heeft een positieve invloed op de HVAC-industrie. De industrie concentreert zich meer op het gebruik van koudemiddelen met een grotere duurzaamheid, waarbij de strijd tegen klimaatverandering wordt ondersteund. Toch staat de industrie voor nieuwe uitdagingen bij het naleven van de regelgeving. Rekening houdend met de verschillende behoeften van de klant, moet naast de impact op het milieu ook gekeken worden naar de operationele efficiëntie en kwaliteit van het koudemiddel. Met alle factoren waar een koudemiddel aan moet voldoen, wordt R32 als een innovatieve oplossing beschouwd.

R32 heeft een grote invloed op de HVAC-systemen; het is namelijk aanzienlijk minder belastend voor het milieu. Daarnaast heeft R32 een hoge energie-efficiëntie, omdat in vergelijking met R410A, ’s werelds meest gebruikte koudemiddel, er slechts een kleine hoeveelheid R32 koudemiddel nodig is. R32 heeft een aardopwarmingsvermogen (GWP) van 675, dit is 70 procent lager dan R410A. Bovendien is het ozonafbrekend vermogen (ODP) van R32 nul. En omdat het slechts uit één component bestaat, beschikt het over een hoger gebruikersgemak, recyclevermogen en slechts lichte ontvlambaarheid.

 

LG gaat de strijd aan

LG Electronics versterkt zijn positie in de strijd tegen klimaatverandering door meer gebruik te maken van R32. Terwijl R32 ervoor zorgt dat het GWP aanzienlijk vermindert en het ODP op nul blijft, staat R32 ook bekend om zijn goede prestaties. De kosten van het koudemiddelvulling liggen 15 procent lager dan bij R410A en levert een efficiëntieverbetering bij zowel verwarming als koeling. Aangezien R32 een enkel koudemiddel is in plaats van een mengsel zoals R410A, is dit relatief eenvoudig te servicen. Bovendien draagt de hoge koudemiddelcompressiesnelheid van R32 bij aan een hogere capaciteit dan producten met R410A.

LG is nog dit jaar van plan om verschillende HVAC-oplossingen aan te bieden met R32, te beginnen in Europa. Het geavanceerde koudemiddel zal worden gebruikt in zowel residentiële airconditioners, Multi Splits als Single Splits. Naast het gebruik van de uiterst efficiënte R32, heeft LG belangrijke functies toegepast zoals de BLDC inverter compressor, Smart Load Control en Peak Current Control. Multi Splits bereikten het laagst mogelijke energieverbruik, wat resulteerde in een seizoensgebonden energie-efficiëntieverhouding (SEER) van 8,5. LG zal het koudemiddel R32 steeds verder doorvoeren in de line-up.

Gezien de vooruitgang die R32 boekt bij het verminderen van de milieueffecten zal de wereldwijde vraag naar het koudemiddel naar verwachting toenemen. Door het milieuvriendelijke potentieel en de voordelen van R32 te combineren met innovatieve technologieën, wil LG de HVAC-industrie laten zien dat het mogelijk is om groener te worden.

 

[1] https://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/legislation_en

Deel dit:

Meer weten over onze producten?

Vul het contactformulier in voor meer informatie, we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.

We verwerken persoonsgegevens conform ons privacybeleid.

Op deze website maken we gebruik van cookies. Wilt u niet alle soorten cookies toestaan? Lees hier meer over onze cookies en stel uw voorkeuren in