Actieve koeling taboe in België sinds invoer EPB-regelgeving

In de laatste editie van het vakblad Sanilec zet Richard de Waal de visie van LG uit en geeft antwoord op actuele thema’s en ontwikkelingen in de Belgische markt.

Kostenplaatje blijft doorslag geven ondanks duurzamer denken

Richard de Waal begon zijn carrière als servicetechnieker maar werkte zich stelselmatig op tot een van de leidende figuren in de HVAC-branche. Vandaag leest zijn naamkaartje Head of Air Conditioning & Energy Solutions, LG Electronics Benelux. Samen met zijn twaalfkoppige ploeg slaagde hij er de afgelopen dertien jaar in om het Koreaanse merk LG uit te bouwen tot een A-leverancier op de Benelux-markt voor klimaatbeheersing. “Iedereen denkt bij innovatie aan technologische ontwikkeling, maar volgens mij zit het grootste innovatiepotentieel in service.”

Door Tom Mondelaers

Markt in beweging

Eindgebruikers mondiger

“We stemmen onze communicatie zo veel mogelijk af op de installateur”, zegt Richard de Waal. “Maar we zien tegelijkertijd ook dat eindklanten alsmaar mondiger worden. Zo hechten eindgebruikers en overheden voor hun gebouwen steeds meer belang aan duurzaamheidslabels als BREAAM en LEED. Daar wordt specifiek naar gevraagd, maar we stellen vast dat installateurs nog niet beschikken over alle informatie rondom deze labels. Toch is het belangrijk dat ze mee zijn op dat vlak, net als met de EPB-regelgeving voor woningen. Een goede duurzaamheidsscore biedt een grote meerwaarde aan het pand. Dat beseffen bedrijven maar al te goed. Een opmerkelijke trend is bijvoorbeeld dat ketens tenders uitschrijven waarin ze exact hun eisen opnemen op het vlak van HVAC, inclusief het merk.”

Installateur onder druk

“Installateurs krijgen het steeds moeilijker”, stelt de Waal. “Ze kennen hun vak, maar de markt om hen heen verandert en stelt hogere eisen, bijvoorbeeld op het vlak van BREAAM. Maar installateurs zijn vijf dagen per week bezig met hun installaties en hebben geen tijd om zichzelf bij te scholen. Naast trainingen over onze producten, bieden wij zowel klanten als niet-klanten daarom enkele dagen per jaar gratis seminaries aan rond uiteenlopende onderwerpen via onze LG Airconditioning Academy. Dat is ook mijn belangrijkste advies aan installateurs: hou je kennis op peil en stap af van het traditionele denken. Dikwijls wordt de vraag van eindgebruikers nog op een heel klassieke manier beantwoord, terwijl je moet uitgaan van wat er vandaag allemaal mogelijk is.”

Nood aan harde cijfers

“De terugverdientijd is essentieel in ons vak. Mensen denken alsmaar duurzamer, maar uiteindelijk blijft het kostenplaatje doorslaggevend. En daarvoor zoeken klanten eerlijk bewijs, zowel in de particuliere als professionele markt. Daarom hebben we de afgelopen jaren zo veel mogelijk cijfers verzameld van onze projecten. In Maastricht, bijvoorbeeld, hebben we een hotel uitgerust met tv’s, ledverlichting en een 3-pijps VRF-systeem voor verwarming en koeling. Daarmee bespaart de eindgebruiker jaarlijks 20.000 euro, terwijl er voordien zelfs nog geen koeling was. Dat soort voorbeelden is enorm belangrijk.”

Belang totaaloplossingen

Sinds drie jaar levert LG ook PV-panelen en ledverlichting. “70 tot 80 procent van ons energieverbruik gaat naar HVAC en verlichting”, weet de Waal. “Dat was voor ons de reden om naast HVAC ook zonneenergie en ledverlichting te gaan aanbieden, zodat we onze klanten totaaloplossingen kunnen geven. Dat wordt alsmaar belangrijker, maar het blijft een zeer complex verhaal.”

Voordeel van schaalgrootte

“Wij behoren tot een multinational. Dat biedt enorme voordelen op het vlak van innovatie. Dezelfde leds die we in tv’s gebruiken, vind je ook terug in onze ledverlichting. En onze warmtepomptechnologie komt ook terug in droogkasten en hybride auto’s. Er zit zoveel kennis in de groep.”

Impact van wetgeving

Het taboe van koeling

Met het oog op duurzaamheid is actieve koeling in België een taboe sinds de invoer van de EPBregelgeving. Iets wat de Waal moeilijk begrijpt. “We denken dat we één Europese Unie zijn, maar in werkelijkheid doet elk land het op zijn eigen manier. België is volstrekt uniek wat de visie op koeling betreft. Wij lossen dat met LG praktisch op: bij 70% van onze producten is er inmiddels de mogelijkheid om de koelmodus uit te zetten en ze ‘heating only’ te maken. Maar ik begrijp de Belgische redenering niet. Uiteraard moet je in nieuwe gebouwen de koellast zo laag mogelijk houden. Dat zien we ook aan de vermogens van onze warmtepompen: vroeger was 9 kW zowat het minimum, nu zie je warmtepompen van 5 en zelfs 3kW. Maar wij geloven ook dat de mogelijkheid om te koelen een must is om een aangenaam binnenklimaat te garanderen. In woningen, maar zeker in utiliteitsbouw. Veel hotels en andere gebouwen hebben een hogere koelbehoefte dan warmtevraag.”

Impact van Ecodesign

“De Europese regelgeving geeft aan dat de traditionele gas- en stookolieketels op de rand van het toelaatbare zitten. Dat biedt mogelijkheden voor alternatieve systemen, zoals lucht/ waterwarmtepompen. Maar daar zit je dan weer met het probleem van de stijgende elektriciteitsprijzen. Nu is België op dat vlak wel een makkelijkere markt dan Nederland, waar 95% van de eindgebruikers aangesloten is op het gasnet. Technologisch kunnen we natuurlijk een en ander in de hand werken door de COP van onze producten zo hoog mogelijk op te drijven, maar uiteindelijk hangt nagenoeg alles af van het beleid qua subsidies en wetgeving. We hebben nood aan een kader op lange termijn, waarbij de prikkels om te investeren niet elk jaar veranderen. Dat was de grootste fout in het beleid rond de subsidiëring van PV-panelen.”

Innovatie producten en service

Appelen met appelen vergelijken

“In tegenstelling tot bij multi- en single splitsystemen was er voor VRF-systemen nog geen Europese controlestandaard”, vertelt de Waal. “Maar nu is er het Euroventcertificaat voor luchtbehandelingsen koelinstallaties. Dat geeft aan dat producten zijn getest in onafhankelijke laboratoria, bij vastgelegde condities. Wij hechten daar als relatief jonge speler op de markt veel belang aan, omdat we zo kunnen aantonen dat onze producten minstens zo energiezuinig zijn als die van andere merken. Maar het is vooral voor eindgebruikers en installateurs een handig hulpmiddel om producten correct in te schatten, zodat ze appelen met appelen vergelijken. Daarom mijn advies aan installateurs: kijk naar het Euroventcertificaat.”

Investeren in service rendeert

“Iedereen denkt bij innovatie aan technologische ontwikkeling, maar volgens mij zit het grootste innovatiepotentieel in service. Kijk naar onze LG Airconditioning Academy in Amstelveen, of het Energy Lab in Wargnies-le-Petit in Noord-Frankrijk, dat we ook gebruiken als showroom voor eindgebruikers en waar ook Belgische installateurs samen met hun klanten terechtkunnen.” “Daarnaast bieden we ondersteuning met onze Service App. Steeds meer installateurs beschikken over een smartphone, maar bellen naar een servicelijn blijft een grote stap. Daarom hebben we samen met installateurs in België en Nederland deze app ontwikkeld, waarmee ze zonder internet kunnen nagaan wat er aan de hand is op basis van de storingscode. Zoiets vergt een zware investering, maar het rendeert ook. Wij weten precies welke storingscodes geregeld opgevraagd worden en koppelen die informatie terug naar de fabriek. Of we besteden meer aandacht aan bepaalde topics tijdens onze trainingen. Maar het belangrijkste is dat het een service is die gewaardeerd wordt door onze klanten. Dat is altijd het uitgangspunt geweest tijdens de ontwikkeling van deze app..”

Kennis door scholing

Ook het belang van technische basiskennis blijft een voortdurend aandachtspunt. “We merken dat veel installateurs te weinig technische bagage hebben, bijvoorbeeld op het vlak van elektronica. Daarom voorzien we ook in technische trainingen via de Airconditioning Academy. Want de kwaliteit van de installatie valt samen met de kwaliteit van de installateur. Installateurs kunnen ook altijd direct bellen met vragen. Dan krijgen ze onmiddellijk iemand aan de lijn met 20 tot 30 jaar veldervaring. 
Op die manier lossen we 90 procent van de problemen telefonisch op. Slechts in 10 % van de gevallen moeten onze servicetechniekers de baan op. Grote projecten stellen we wel altijd zelf in bedrijf. Zo garanderen we de kwaliteit”, aldus de Waal.

Wie is Richard de Waal?

Richard de Waal studeerde elektro- en energietechniek in Nederland en ging na zijn hogere studies aan de slag als servicetechnieker in de HVAC-wereld. “Mijn vader zei altijd: ‘Je moet eerst met je handen leren werken. Pas als je het zelf kan, moet je anderen zeggen hoe het moet.’ Dus dat heb ik gedaan.” Na drie jaar werd hij gevraagd door Alklima, de importeur van Mitsubishi Electric in Nederland, als technisch adviseur en coördinator van grote HVAC-projecten. “Dat heb ik vier jaar gedaan, tot ik in 2003 uiteindelijk de vraag kreeg om de producten van LG in de Benelux-markt te zetten.” Richard de Waal profiteert ook vandaag nog van zijn brede achtergrond. “Ik heb alle fases doorlopen. Ik sta nu aan de kant van de fabrikant, maar weet ook waar de eindgebruiker van wakker ligt en hoe het is om als installateur te werken. Dat komt duidelijk naar voren in onze Service App en de ondersteuning die we bieden via de LG Airconditioning Academy.”

Javascript should be enabled to use this form.

Meer weten over onze producten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Zou je dit veld nog in willen vullen?
Zou je dit veld nog in willen vullen?
Zou je dit veld nog in willen vullen?
Zou je dit veld nog in willen vullen?
 

Referenties