Premies voor een warmtepomp

09-07-2021 | Leestijd: 5 minuten

Premies voor een warmtepomp

Vlaams Gewest

Premies voor een lucht-water warmtepomp in het Vlaams Gewest (renovatie)

 • Basispremie:

€ 1.500 voor een lucht-water warmtepomp
€ 300 voor een lucht-lucht warmtepomp

 • Wanneer er in je straat geen aardgasnet ligt, of wanneer de warmtepomp wordt geïnstalleerd ter vervanging van een elektrische accumulatieverwarming:

€ 3.000 voor een lucht-water warmtepomp
€ 600 voor een lucht-lucht warmtepomp

 • Verhoogde premie voor beschermde afnemers of klanten met uitsluitend nachttarief:

€ 1.800 voor een lucht-water warmtepomp
€ 360 voor een lucht-lucht warmtepomp

 • Wanneer er in je straat geen aardgasnet ligt, of wanneer de warmtepomp wordt geïnstalleerd ter vervanging van een elektrische accumulatieverwarming, wordt de premie verdubbeld tot € 720 tot € 3.600, met een maximum van 50 % van het factuurbedrag:

€ 3.600 voor een lucht-water warmtepomp
€ 720 voor een lucht-lucht warmtepomp

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Premies voor een warmtepomp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (renovatie)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je een premie aanvragen voor warmtepompen voor verwarming of verwarming en warm water samen. 

 • De premie voor de installatie van een warmtepomp varieert tussen € 4.250 tot € 4.750 per wooneenheid, op basis van de inkomsten van de aanvrager en de ligging van de woning, max. 50% van de factuur.

- Categorie A: De premie bedraagt max. € 4.250 euro voor een warmtepomp voor ruimteverwarming, max. 50% van de factuur.

- Categorie B: De premie bedraagt max. € 4.500 voor een warmtepomp voor ruimteverwarming, max. 50% van de factuur.

- Categorie C: De premie bedraagt max. € 4.750 voor een warmtepomp voor ruimteverwarming, max. 50% van de factuur.

 • Voor woongebouwen die gelegen zijn in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) of een SVG (Stadsvernieuwingsgebied) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10 %.
 • + voor eindfacturen van 01/09/20 tot 01/09/21: verhoging met de ‘Bonus Meerdere werken’ voor de combinatie van meerdere werken (minimum 3) binnen de werken dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, plaatsing HR-beglazing, plaatsing ventilatiesysteem, plaatsing nieuwe condensatieketel, plaatsing warmtepomp, plaatsing warmtepompboiler of plaatsing zonneboiler, verhoging van de bestaande premies met 10% (voor aanvragers uit de categorie A en B) of met 20% (voor aanvragers uit categorie C).
 • Om de doeltreffende prestaties van de hernieuwbare-energie-installaties te waarborgen moeten de systemen sinds 1 januari 2016 geïnstalleerd zijn door een installateur met RESCert-certificaat.
 • Voor de warmtepompen met een nominaal vermogen van minder 70 kW: de warmtepomp moet minstens tot energieklasse A+ behoren. Voor de warmtepompen met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW: moet de seizoensgebonden energie-efficiëntie beter of gelijk zijn aan 110%, , volgens de Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie. 

 

Inkomenscategorieën

Categorie A: alleenstaande met een inkomen van meer dan 71.565,60 euro of een koppel met een inkomen van meer dan 86.565,60 euro. Deze drempels worden verhoogd met 5000 € per persoon fiscaal ten laste en met 5000 € voor aanvragers jonger dan 35 jaar.

Categorie B: alleenstaande met een inkomen tussen 35.782,80 en 71.565,60 euro of een koppel met een inkomen tussen 50.782,80 en 86.565,60 euro. Deze drempels worden verhoogd met 5000 € per persoon fiscaal ten laste en met 5000 € voor aanvragers jonger dan 35 jaar.

Categorie C: alleenstaande met een inkomen van minder dan 35.782,80 euro of een koppel met een inkomen van minder dan 50.782,80 euro. Deze drempels worden verhoogd met 5000 € per persoon fiscaal ten laste en met 5000 € voor aanvragers jonger dan 35 jaar.

Waals Gewest

Premies voor een warmtepomp of warmtepompboiler in het Waals Gewest (renovatie)

Het Waals Gewest kent subsidies toe voor de installatie van een warmtepomp voor verwarming of verwarming en warm water.

 • Premie voor het uitvoeren van een energie-audit

110 - 660 €, afhankelijk van de inkomenscategorie en alleen als de controle wordt uitgevoerd door een erkende huisvestingsauditeur, max. 70% van de factuur.

- Categorie R5: de basispremie voor een energieaudit bedraagt 110 euro

- Categorie R4: De basispremie wordt vermenigvuldigd met 2, d.w.z. € 220

- Categorie R3: De basispremie wordt vermenigvuldigd met 3, d.w.z. € 330

- Categorie R2: De basispremie wordt vermenigvuldigd met 4, d.w.z. €440

- Categorie R1: De basispremie wordt vermenigvuldigd met 6, d.w.z. € 660

 • Premie voor de installatie van een warmtepomp voor verwarming

1.000 tot 6.000 €, afhankelijk van de inkomenscategorie

- Categorie R5: De basispremie voor de installatie van een warmtekrachtkoppelingspomp bedraagt € 1.000

- Categorie R4: De basispremie wordt met 2 vermenigvuldigd tot € 2.000

- Categorie R3: De basispremie wordt met 3 vermenigvuldigd tot € 3.000

- Categorie R2: De basispremie wordt met 4 vermenigvuldigd tot € 4.000

- Categorie R1: De basispremie wordt met 6 vermenigvuldigd tot 6.000 €.

Voorwaarden:

De voltooiing van een energie-audit door een erkende huisvestingsauditeur binnen 7 jaar vóór de werkzaamheden is een verplichte voorwaarde voor het verkrijgen van de premies.

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een aannemer die is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Het bedrag van de subsidie zal nooit hoger zijn dan 70% van het totale bedrag van de rekeningen.

Inkomenscategorieën

De premies variëren naar gelang van het gezinsinkomen van de aanvrager.

Er zijn 5 inkomenscategorieën:

- Categorie R5: personen met een referentie-inkomen per huishouden van meer dan 97 700 euro

- Categorie R4: personen met een referentie-inkomen per huishouden tussen 43.200,01 € en 97.700 €

- Categorie R3: personen met een referentie-inkomen per huishouden tussen € 32.700,01 en € 43.200

- Categorie R2: personen met een referentie-inkomen per huishouden tussen € 23.000,01 en € 32.700

- Categorie R1: personen met een referentie-inkomen per huishouden van minder dan 23.000 euro

Van het totaalbedrag van deze inkomsten wordt € 5.000 afgetrokken voor elk ten laste komend kind (kind waarvoor gezins- of wezenbijslag wordt verleend aan een lid van het huishouden van de aanvrager) of voor elk kind waarvoor een lid van het huishouden een gelijkwaardige woning ontvangt, alsmede voor elke persoon die door de sociale zekerheid als gehandicapt wordt erkend en die deel uitmaakt van het aldus in aanmerking genomen huishouden.

Gemeentelijke premies 

Sommige gemeenten geven bijkomende premies voor warmtepompen of hebben een eigen renovatiepremie. Informeer je op de website van je gemeente of contacteer de milieudienst.

Deel dit:

Ik heb het privacybeleid gelezen en goedgekeurd.

Op deze website maken we gebruik van cookies. Wilt u niet alle soorten cookies toestaan? Lees hier meer over onze cookies en stel uw voorkeuren in