Verwarming van de winkel met een aparte LG Multi V warmtepomp met meerdere 4-wegcassettes en 5 consoleunits

Een hoog comfort en een laag energieverbruik: dat zijn de wensen van Zorg & Farma die zijn uitgekomen door het gebruik van de LG Multi V IV warmtepompen. Door een fijnregeling in de jaarprogrammatie kan de gewenste temperatuur op basis van de openingstijden worden bepaald.

Achtergrond

Zorg & Farma is een dochteronderneming van CM, die zich richt op twee specialisaties. Enerzijds is dat de distributie van medische hulpmiddelen (Assist Thuiszorgwinkel en Aurilis Hoorcentra) en anderzijds is dat de geneesmiddelendistributie via apotheken (De Lindeboom). Door deze samenwerking komt er meer ruimte voor innoverend- en sector overschrijdend werken. 

Uitdaging

Het gebouw van Zorg & Farma in Mechelen was aan renovatie toe. Daarom werd er besloten om tijdelijk alles te verhuizen naar een naastliggend gebouw. Hierdoor ondervonden de klanten geen hinder van de werkzaamheden. Alle technieken moesten worden vernieuwd, waaronder de bestaande gasketel. Hiernaast moest er worden voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB). Dit zijn de installatie-eisen bij renovatie, waar LG uiteraard een gepast antwoord op had.

Oplossing

Er werd gekozen voor de productie van een LG Multi V IV warmtepomp van 28 kW. Hier werd een kanaalunit en ventilatiegroep met warmteterugwinning en expansiebatterij op aangesloten. Het voordeel van deze warmtepomp is dat hij verschillende toepassingen heeft. De winkel wordt verwarmd met een aparte Multi V warmtepomp van 68 kW met meerdere 4-wegcassettes en 5 consoleunits voor de spreekruimten. Voor de luchtverversing in de winkel kiest Zorg & Farma voor ERV, een LG ventilatiegroep van 2000 m³/u met warmterecuperatie. Beide installaties zijn geprogrammeerd door de centrale sturing AC Smart, zodat het aangenaam vertoeven is in de diverse ruimtes.

Voordeel

De LG Multi V IV warmtepompen voldoen aan de wensen van Zorg & Farma op het gebied van comfort en energieverbruik. Bovendien draagt de centrale sturing van de AC Smart Premium bij tot een extra energiebesparing. Dit komt door een fijnregeling in de jaarprogrammatie van de gewenste temperatuur op basis van de openingstijden.

Download
2 / 34foto's

Javascript should be enabled to use this form.

Meer weten over onze producten?

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Zou je dit veld nog in willen vullen?
Zou je dit veld nog in willen vullen?
Zou je dit veld nog in willen vullen?
Zou je dit veld nog in willen vullen?