De geschiedenis van het koudemiddel

Als een compressor het hart van een HVAC-systeem is, dan is het koudemiddel het bloed dat door de aderen stroomt. Koudemiddel is een vitaal element in het koelproces en het komt in veel verschillende vormen voor. De moderne airconditioning bestaat al iets meer dan 100 jaar, maar het concept van koudemiddel bestaat eigenlijk al langer. Vanaf de jaren 1750 experimenteerde Benjamin Franklin bijvoorbeeld met het gebruik van ether in een vacuĆ¼momgeving om een verkoelend effect op te wekken. In de moderne tijd evolueerden airconditioners volop en dus is ook het koudemiddel met de tijd blijven veranderen. Laten we eens kijken naar de geschiedenis van het koudemiddel en hoe het ons heeft gebracht tot waar we nu zijn.

Zoals airconditioners zijn geƫvolueerd, zo ook de koudemiddelen er binnenin.

De eerste mechanische airconditioner werd ontwikkeld in 1902. In de begindagen maakten airconditioners gebruik van giftige en brandbare materialen als koudemiddel, zoals ammoniak of propaan. Deze koudemiddelen bleken echter uiterst gevaarlijk te zijn. Pas in de jaren twintig van de vorige eeuw kwam er voor het eerst onbrandbaar koudemiddel op de markt. Vanaf dat moment werden chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) algemeen gebruikt als een veiliger alternatief. Deze onbrandbare koudemiddelenerden geclassificeerd op basis van hun chemische verbindingen, met nummers zoals R-11, R-12, R-22, enz. En dat classificatiesysteem wordt vandaag de dag nog steeds overal gebruikt.

De chemische elementen in koudemiddelen kunnen in de stratosfeer blijven hangen en zo de ozonlaag beschadigen.

CFK-koudemiddelen werden vervolgens een tijd lang enorm veel gebruikt. Pas in de jaren zeventig ontdekte wetenschappers dat ze eigenlijk uiterst gevaarlijk waren voor het milieu. Wanneer CFK-koudemiddelen in de atmosfeer terecht komen, worden ze namelijk verspreid in de stratosfeer. Daar zijn het de zonnestralen die de chemische verbindingen uiteindelijk vernietigen. Wanneer deze verbindingen zijn verbroken, werken de chlooratomen als een katalysator om onstabiele ozonmoleculen (O3) af te breken in zuurstofmoleculen (O2), die op hun beurt de ozonlaag beschadigen. Dit proces kan jarenlang doorgaan, omdat het chloor niet wordt verbruikt in de reactie en het zo in de stratosfeer blijft. Toen we dit fenomeen en het effect ervan op de opwarming van de aarde eenmaal begrepen, werden in de HVAC-industrie de CFK-koudemiddelen uitgefaseerd. In plaats daarvan, werden hydrochloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) zoals R-22 en vervolgens ook fluorkoolwaterstoffen (HFK's), zoals R-410A, geĆÆntroduceerd.

Voorgaande koudemiddelen zijn eigenlijk nog steeds niet zonder gevaren voor het milieu. Daarom zien we nu een nieuw koudemiddel als een efficiƫnt alternatief. Dit nieuwe koudemiddel heet R-32 en heeft een veel lager Global Warming Potential (GWP). Het vermindert het effect op de ozonlaag met maar liefst ƩƩn derde. Het wordt onder andere gebruikt in verwarmings- en koeloplossingen zoals de LG Therma V R32 Monobloc en de nieuwe Therma V R32 Split. Interessant is dat R-32 eigenlijk methaan bevat, wat in zekere zin de cirkel vanaf de beginperiode van de machinale airconditioning rond maakt.

R-32 heeft het GWP aanzienlijk verminderd.

LG Air Solution streeft altijd naar de meest efficiƫnte en milieuvriendelijke oplossingen. Naarmate de airconditioningindustrie blijft veranderen, zal ook het koudemiddel blijven evolueren. We kijken ernaar uit om efficiƫntere en milieuvriendelijkere koudemiddelen te zien ontstaan.

*Producten en oplossingen kunnen variĆ«ren afhankelijk van het land en de bedrijfsomstandigheden.Ā 

| Leestijd: