LGMV servicetool

Sluit uw notebook of smartphone aan op de installatie en vervolgens worden alle sensoren en systeemwaardes weergegeven. Zo wint u extra informatie in van de LG installatie en achterhaalt u het probleem makkelijker en sneller.

LGMV Mobile voor smartphone

Sluit LGMV Mobile met de wifi-module aan op de installatie. Met de bijbehorende app kan draadloos het systeem worden uitgelezen. Download de app in de Google Playstore of de Appstore.

Monitoring d.m.v. data opslag

Sommige storingen zijn lastig te vinden, vooral als deze zich op een willekeurig tijdstip of in een willekeurige situatie voordoen. Met de Data Saving Module (DSM) kunt u deze storingen toch achterhalen. Deze module wordt in het buitendeel geplaatst en slaat 24/7 dataverkeer op. Deze data is na opslag door middel van LGMV (notebook) uit te lezen alsof u een ‘real-time’ monitoring uitvoert. Ook kunt u de data als excel-file raadplegen. In LGMV (notebook) is de data versneld vooruit te spoelen om tijd te winnen.

Wilt u meer informatie?

Of heeft u interesse in LGMV? Neem dan gerust contact met ons op via lg.klimaat@lge.com of +31 (0)20 - 456 3168. We helpen u graag.