Fiscaal voordelig investeren in duurzame oplossingen

De belangrijkste wijzigingen voor Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) 2018

Investeren in energiezuinige technieken, zoals zonnepanelen en VRF-systemen kan ondernemers ook in 2018 een aantrekkelijk fiscaal voordeel opleveren. Via de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt er door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 147 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze regeling levert bedrijven gemiddeld zo’n 13,5% voordeel op. Daarnaast wordt er door de overheid respectievelijk 99 miljoen euro (MIA-regeling) en 40 miljoen euro (Vamil-regeling) aan fiscaal voordeel beschikbaar gesteld voor bedrijven die investeren in milieuvriendelijke technieken. Een mooie kans voor ondernemers die overwegen om te investeren in duurzame oplossingen. Dit artikel beschrijft de belangrijkste wijzigingen in vergelijking met voorgaande jaren.    

 

Fiscaal voordeel aanvragen

De EIA-regeling biedt de mogelijkheid om 54,4% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst. Welke investeringen hiervoor in aanmerking komen, staat beschreven in de ‘Energielijst’. Daarnaast is het ook mogelijk om maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing realiseren aan te melden. De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën passen de Energielijst jaarlijks aan. Dat gebeurt in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Energielijst 2018 geeft een impuls aan het besparen van energie en stimuleert duurzame economische groei. Hiermee draagt de EIA-regeling bij aan de energiebesparingsdoelstelling uit het Energieakkoord.

Naast de EIA-regeling kunnen ondernemers ook aanspraak maken op de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Bij MIA kan de investeringsaftrek oplopen tot 36% van het investeringsbedrag en met de Vamil-regeling kunnen ondernemers 75% van investeringskosten afschrijven wat zorgt voor liquiditeits- en rentevoordeel. Op 28 december werd de ‘Milieulijst 2018’ gepubliceerd waarin beschreven staat welke investeringen in aanmerking komen voor dit fiscale voordeel.

Voor zowel EIA- als de MIA/Vamil-regeling geldt dat voorstellen kunnen worden ingediend via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

Belangrijkste wijzigingen EIA-regeling 2018

  • De omrekenfactor van elektriciteit (kWh) naar aardgasverbruik (Nm3) is aangepast. Hierdoor komt een investering in de vervanging van een gasgestookte installatie door een elektrische installatie eerder in aanmerking voor de EIA-regeling.
  • De eisen die worden gesteld aan energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen zijn aangepast. Dit betekent concreet dat het bedrijfsgebouw door middel van de investeringen minimaal een energieprestatieverbetering van drie labelsprongen moet opleveren, waarbij de uiteindelijk energielabel minimaal B moet zijn. Hierdoor komen dus alleen bedrijfspanden met energielabel G tot en met D in aanmerking voor de EIA-regeling.
  • Voor warmtepompen in bedrijfsgebouwen geldt dat de eisen zijn aangescherpt en alleen de energetisch beste warmpompen in aanmerking komen voor fiscale aftrek.
  • Bij VRF-systemen is de vereiste COP-waarde (Coefficient of Performance) gestegen van 4,0 naar 4,4. Dit betekent dat het bij het selecteren van een VRF-systeem nog belangrijker wordt kritisch naar het rendement te kijken.
  • Nieuw in de Energielijst zijn investeringen gericht op het vervangen van bestaande luchtgordijnen door energiezuinige luchtgordijnen. Met als beoogd doel het verminderen van warmteverlies via openstaande deuren in winkelpanden.  

Wijzigingen MIA- en Vamilregeling 2018

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor MIA en Vamil zijn nagenoeg gelijk gebleven. Een belangrijke wijziging in vergelijking met 2017 is dat er in de Milieulijst nu duidelijk wordt omschreven aan welke eisen de thermische isolatie voor gebouwen met een industriële functie moet voldoen. Daarnaast is een belangrijke toevoeging dat bij nieuwbouw een aftrek van 27% wordt toegekend bij een BREEAM-certificering ‘Outstanding’ en 13,5% bij BREEAM ‘Excellent’.  

“Het is positief dat de Nederlandse overheid ook dit jaar blijft investeringen in verduurzaming van de gebouwde omgeving en nieuwbouw”, stelt Richard de Waal, Directeur Air Solutions bij LG Electronics Benelux bij LG Air Solutions. “Wij zien dat dergelijke financiële prikkels een grote impact hebben op de investeringsbereidheid van ondernemers. De combinatie van fiscaal voordeel en toekomstige energiebesparing maakt het zeer aantrekkelijk om te investeren in duurzame oplossingen als warmtepompen, zonnepanelen en energiezuinige VRF-systemen. Het loont zeker de moeite voor ondernemers om zich te verdiepen in de mogelijkheden en voorwaarden die gesteld worden bij de regelingen.” 

| Leestijd: