Hoe LG bijdraagt aan een duurzamere samenleving

Vanuit LG focussen we ons steeds meer op het ontwikkelen van milieuvriendelijke en energiezuinige producten. LG heeft een aantal doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen onze producten worden energiezuiniger, maar ook onder het personeel wordt aandacht besteedt aan het klimaat. Carbon Disclosure Project (CDP) erkende het duurzaamheidsbeleid van LG eerder dit jaar door LG te rangschikken bij de 2 procent bedrijven die aantoonbaar stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. Wij zijn ons bewust van de gevolgen van klimaatverandering en als internationaal technologiebedrijf willen wij graag een bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving.

Binnen LG streven wij drie duurzaamheidsdoelen na om een beter leven te creƫren voor onze verschillende stakeholders, waaronder klanten, leveranciers, lokale gemeenschappen en werknemers:

Het bevorderen van slim leven

Slimme technologieƫn zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. We zijn er ons wellicht niet altijd van bewust, maar we gebruiken het vaker dan we denken. Slimme technologie kan helpen om duurzaamheid na te streven. Denk hierbij aan een wasmachine die een seintje krijgt van de zonnepanelen zodra zij stroom opwekken. Zo kan de geleverde stroom direct ingezet worden door een wasprogramma te starten. Slimme apparaten maken ons ook bewust van ons gedrag en gewoontes. We kunnen onze gezondheid meten met apps op een smartphone of via een smartwatch. LG investeert in gebruiksvriendelijke producten en technologieƫn zoals AI om het leven van consumenten te vereenvoudigen. Daarnaast ondersteunt LG consumenten een gezond leven na te streven door geavanceerde producten te produceren die in lijn zijn met sociale en ecologische veranderingen. Door bewustwording is het voor de consument eenvoudiger om zijn of haar gedrag aan te passen naar een gezonder patroon. Tot slot draagt LG ook bij aan de totstandkoming van een duurzamere maatschappij door de ontwikkeling van duurzame energie en elektrische voertuigen.

Klimaatneutraal worden

Wereldwijd worden er doelen gesteld om de klimaatverandering tegen te gaan. De nieuwe Europese Klimaatwet moet ervoor zorgen dat de EU-lidstaten gefocust en gedisciplineerd op het juiste pad blijven om in 2050 zoals afgesproken de uitstoot van schadelijke broeikasgassen netto tot nul te reduceren. Eerder dit jaar introduceerde LG het Zero Carbon 2030 initiatief waarin we streven naar een klimaat neutrale productie. We willen de broeikasgassen tijdens de productie verminderen en het recyclingspercentage van het afval dat op productielocaties wordt geproduceerd naar 95 procent brengen. Ook andere onderdelen van het proces zijn onder de loep genomen: van inzameling en gebruik tot de afvoer van producten.Ā 

Ā 

Creƫren van een betere samenleving

Niet alleen in het productieproces is een verbetering mogelijk. Ook binnen de organisatie streeft LG een betere samenleving na. Dit doen we door een goede werkomgeving te creĆ«ren, een betere balans aan te brengen in het werk-/privĆ©leven van de werknemers en te zorgen voor een veilige werkplaats. Om bij te dragen aan een goede wereld, wil LG een cultuur creĆ«ren waarin alle werknemers actief deelnemen aan vrijwilligerswerk. Het doel is dan ook om in 2030 in alle landen waar LG actief is, een vrijwilligerswerkprogramma te implementeren. Door dit soort programmaā€™s uit te rollen en meer focus aan te brengen op flexibiliteit in het werk, investeert LG zowel in de rol als goede werkgever en stimuleert het de werknemer om een steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Wil je meer weten over wat LG doet op het gebied van duurzaamheid? Lees hier dan meer, of lees hier het volledige rapport.

Ā 

| Leestijd: