Millennials willen een slimme woning

Millennials willen een slimme woning

Connectiviteit is een van de belangrijkste factoren bij deze generatie

Nu millennials steeds belangrijker worden op economisch gebied, spelen ze ook een grote rol op de Nederlandse huizenmarkt. De financiële crisis en de nasleep daarvan hebben effect op de koopkracht van millennials, die wat zwakker is dan die van de generatie babyboomers. Hierdoor kopen ze over het algemeen op latere leeftijd hun eerste huis. Uit onderzoek van Bouwfonds Property Development (BPD) blijkt dat millennials zich hierdoor niet laten tegenhouden en de voorkeur hebben om een huis te kopen in plaats van te huren. Daardoor zijn zij ook actief op de woningmarkt en brengt deze generatie nieuwe wensen voor een woning met zich mee.

De woningbouwsector vraagt zich op hun beurt af welke factoren van invloed zijn op de woningkeuze van millennials. Twee belangrijke overwegingen voor deze generatie zijn duurzaamheid en gemak. Allereerst zijn millennials zich bewust van klimaatverandering en vinden duurzame keuzes belangrijk, en dat is terug te zien in de keuze voor een woning. Tegelijkertijd verwachten ze een slimme en intuĂŻtieve woning, voorzien van alle gemakken, met bijvoorbeeld toepassingen die via een smartphone-app zijn te besturen. Dat blijkt ook uit een rondvraag van Smart Homes Company.

 

Waar gemak en duurzaamheid samenkomen

Een slimme woning is een innovatief huis dat over Internet of Things (IoT)-verbonden apparaten beschikt. Dat geldt voor zowel huishoudelijke apparaten, verlichting, verwarming, als de airconditioning en beveiliging van de woning. De data van deze apparaten worden vervolgens verzameld en maken het voor huiseigenaren mogelijk om alles in te zien, te beheren en eventueel het gebruik aan te passen.

Millennials, gekarakteriseerd als ‘digital natives’, zijn al vanaf zeer jonge leeftijd blootgesteld aan de digitale omgeving. Het gebruik van apparaten is daarom een onderdeel van het leven geworden. Deze generatie is opgegroeid in het digitale tijdperk, dat de afgelopen 30 jaar heeft gezorgd voor enorme technologische ontwikkelingen. Het is dan ook niet verrassend dat 92 procent van de millennials een smartphone heeft. De combinatie van digitale kennis met een duurzamere levensstijl vraagt om meer technologie in en om het huis.

 

Gemak van slimme HVAC

Het bieden van slimme, verbonden apparaten is dus van belang bij het aantrekken van millennials voor het kopen van een woning. Dit geldt niet alleen voor de meest voor de hand liggende producten als een Smart-TV, verlichting of een robotstofzuiger. Ook op het gebied van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen zijn er steeds meer slimme technologieën. Deze producten bieden energie-efficiënte oplossingen voor het koelen en verwarmen van ruimtes en het verwarmen van water. Met inzicht in de beschikbare data kunnen gebruikers het (energie)verbruik volgen en hun gedrag hierop aanpassen. Met behulp van Wi-Fi kan de airconditioning via een app op afstand worden bediend. Bij sommige nieuwe modellen wordt zelfs spraakbesturing, ofwel voice, ondersteund waardoor gebruikers verbonden apparatuur met hun stem kunnen besturen via een virtuele assistent, zoals Alexa.

Sensortechnologie is daarnaast een belangrijk aspect om deze slimme technologie te reguleren. Aan de hand van deze technologie wordt het mogelijk om de kwaliteit van de binnenlucht te monitoren en te optimaliseren. Daarom zijn er HVAC-systemen op de markt met dubbele sensorregeling en een automatische controlefunctie voor het detecteren van de temperatuur en luchtvochtigheid. Dat brengt nog meer gewenst gemak omdat instellingen automatisch worden geregeld. Zo is het binnenklimaat altijd aangenaam en worden er door deze slimme technologie aanzienlijke kosten Ă©n energie bespaard.

"De woningmarkt zal zich aanpassen op de generatiewisseling. De prioriteiten verschuiven naar milieuvriendelijke en verbonden oplossingen voor slimme woningen", vertelt LG Martin Pennings, Service Manager bij LG. "Bij het bouwen en inrichten van een woning nemen de bewoners van vandaag connectiviteit en duurzaamheid mee in hun beslissing en dat zie je terug in onze producten. Bij LG blijven we daarom innoveren om te blijven voldoen aan de wensen van de klant.”

Les milléniaux recherchent une maison intelligente

Les milléniaux recherchent une maison intelligente

La connectivité est un des facteurs principaux pour cette génération

Le pouvoir Ă©conomique de la gĂ©nĂ©ration Y, ou les millĂ©niaux, augmente de plus en plus. Ils jouent donc un rĂŽle de plus en plus important sur le marchĂ© immobilier belge. La crise financiĂšre a eu un impact sur le pouvoir d’achat des millĂ©niaux, qui disposent d’un pouvoir d’achat un peu moindre que la gĂ©nĂ©ration des baby-boomers. RĂ©sultat : ils achĂštent en gĂ©nĂ©ral leur premiĂšre maison un peu plus tard, mais au final, ils sont actifs sur le marchĂ© immobilier, et ils recherchent autre chose pour leur logement.

Le secteur de la nouvelle construction se demande quels sont les facteurs qui influent sur le choix du logement des millĂ©niaux. Deux aspects importants pour cette gĂ©nĂ©ration sont la durabilitĂ© et le confort. Tout d’abord, les millĂ©niaux sont conscients du changement climatique et accordent beaucoup d’importance Ă  la durabilitĂ©, et ceci se reflĂšte dans le choix de leur maison. En mĂȘme temps, ils cherchent des logements intelligents et intuitifs, dotĂ©s de tout confort, avec la possibilitĂ© de gĂ©rer des applications via les applis de leur smartphone. Ceci ressort d’une enquĂȘte de Smart Homes Company.

Réunir confort et durabilité

Un logement intelligent est une maison innovante qui dispose d’appareils reliĂ©s Ă  l’Internet of Things (IoT). C’est valable tant pour les appareils mĂ©nagers que pour l’éclairage, le chauffage, la climatisation et la sĂ©curisation du logement. Les donnĂ©es de ces appareils sont ensuite rassemblĂ©es et permettent aux propriĂ©taires de tout surveiller et gĂ©rer, et Ă©ventuellement d’adapter leur utilisation en fonction de cela.

Les millĂ©niaux, aussi surnommĂ©s les « digital natives », ont grandi dans un environnement numĂ©rique. Utiliser des appareils fait donc partie intĂ©grante de leur vie. Cette gĂ©nĂ©ration a grandi Ă  l’ùre numĂ©rique, caractĂ©risĂ©e par d’énormes dĂ©veloppements technologiques depuis 30 ans. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que 92 pourcent des millĂ©niaux possĂšdent leur propre smartphone. La combinaison des connaissances numĂ©riques et d’un style de vie durable exige davantage de technologie, dans et autour de la maison.

Le confort d’une climatisation intelligente

La prĂ©sence d’appareils intelligents et connectĂ©s est donc importante pour attirer les millĂ©niaux pour l’achat d’une maison. C’est non seulement valable pour les produits les plus communs comme une Smart TV, l’éclairage ou un aspirateur robot, mais les technologies intelligentes sont Ă©galement de plus en plus prĂ©sentes au niveau des systĂšmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Ces produits offrent des solutions efficaces en Ă©nergie pour la climatisation, le chauffage et l’eau chaude sanitaire. En surveillant leur utilisation, les utilisateurs peuvent adapter leur consommation (Ă©nergĂ©tique) et leur comportement. À l’aide d’une connexion Wi-Fi, il est par exemple possible de gĂ©rer la climatisation Ă  distance. Certains nouveaux modĂšles supportent mĂȘme la reconnaissance vocale, permettant aux utilisateurs de commander leurs appareils Ă  l’aide d’un assistant virtuel comme Alexa.

La technologie des capteurs joue aussi un rĂŽle important dans la rĂ©gulation des technologies intelligentes. À l’aide de cette technologie, il est par exemple possible de surveiller et d’optimiser la qualitĂ© de l’air intĂ©rieur. C’est pour cette raison qu’il existe des systĂšmes HVAC dotĂ©s d’un capteur double et d’une fonction de contrĂŽle automatique qui dĂ©tecte la tempĂ©rature et l’humiditĂ© de l’air. Le confort est optimisĂ© grĂące au paramĂ©trage automatique. Le climat intĂ©rieur est toujours agrĂ©able et la technologie intelligente vous permet de faire de grosses Ă©conomies en matiĂšre de coĂ»ts et d’énergie.

« Le marchĂ© immobilier va s’adapter au changement de gĂ©nĂ©ration, en faisant glisser la prioritĂ© vers des solutions Ă©cologiques et connectĂ©es pour des logements intelligents », explique Pieter Van Der Poorten, sales manager Ă  LG Belux. « Lors de la construction et de l’amĂ©nagement d’une maison, les habitants considĂšrent la connectivitĂ© et la durabilitĂ© du logement lors de leur prise de dĂ©cision, et cela se reflĂšte dans nos produits. Chez LG, nous continuons Ă  innover en permanence afin de satisfaire aux besoins du client. »

LG Air Purification Cassettes zorgen voor een gezonder binnenklimaat

LG Air Purification Cassettes zorgen voor een gezonder binnenklimaat

Fijnstofdeeltjes kennen sinds de laatste jaren een enorme stijging over de hele wereld. Fijnstof wordt dan ook steeds vaker gelinkt aan ademhalingsproblemen en kan een gevaar vormen voor kwetsbare bevolkingsgroepen zoals kinderen en ouderen. Terwijl overheidsinstellingen en bedrijven proberen de uitstoot van fijnstof in de lucht zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat we ook onszelf tegen fijn stof beschermen. Dat geldt niet alleen voor buitenshuis, maar ook voor binnen. Om een zo gezond mogelijk (binnen)klimaat te garanderen in commerciële ruimtes, heeft LG een 1-way en 4-way cassette ontworpen. Met hun krachtige luchtzuiveringstechnologie zijn de LG Air Purification Cassettes de ideale oplossing voor een optimaal binnenklimaat.

De gevaren van fijnstof

Fijnstof wordt geclassificeerd op basis van de diameter van de fijnstofdeeltjes zelf. Zijn ze 2.5 micrometer, dan noemen we ze PM2.5-deeltjes. Zijn 1 micrometer of kleiner, dan zijn het PM1.0-deeltjes. Hoe kleiner het fijnstofdeeltje, hoe gemakkelijker het in onze longen en bloed terechtkomt. Kleinere deeltjes bevatten namelijk zware metalen en koolwaterstoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Organisaties zoals de WHO en UNICEF geven aan dat haast 1 op 10 mensen blootgesteld worden aan fijnstofvervuiling en dat er jaarlijks tot wel 130.000 kinderen sterven aan luchtvervuiling. Omdat er zoveel risico’s heersen rond fijnstof, implementeerde LG in de 1-way en 4-way cassettes een luchtzuiverend systeem.

Lees hier meer over fijnstof en hoe we ons ertegen kunnen beschermen: https://www.lghvacstory.com/fine-dust-in-the-wind/LG’s robuuste 4-staps filtratiesysteem zorgt voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.

LG zuivert de lucht

Het sterke 4-staps filtreersysteem dat LG in de cassettes plaatste, garandeert een gezonde lucht in huis. De 4-staps regeling bevat een voorfilter, een stofverbrander, een ultrafijne stoffilter en een geur bestrijdende filter. Het filtreerproces begint bij de voorfilter; die verwijdert met zijn meerlaagse structuur de grootste stofdeeltjes. Wanneer het fijnstof langs de voorfilter is gekomen, wordt de lucht in een tweede stap dankzij elektrostatische kracht nog grondiger gezuiverd van stofdeeltjes. In de derde stap zal een ultrafijne stoffilter uiteindelijk 99.9% van de PM1.0 deeltjes verwijderen. Als laatste zorgt de geur bestrijdende filter ervoor dat onaangename geurtjes en schadelijke gassen uit de lucht worden geabsorbeerd.

Deze technologie met 4-staps filtreersysteem is compact en ingebouwd in de LG cassette units. Het systeem heeft daarom geen extra ruimte nodig naast de unit zelf. Omdat de 1-way en 4-way LG Air Purification Cassettes zo robuust en compact zijn, zijn ze zeer geschikt voor bijvoorbeeld scholen of gezondheidsinstellingen waar veel mensen verblijven die gevoelig zijn voor fijnstof. Maar ook in restaurants en de retail zijn de cassettes nuttig om gezonde lucht te garanderen op plekken waar veel mensen komen. Bovendien kan het filtersysteem gemakkelijk uit de cassette verwijderd worden voor onderhoud en schoonmaak. Ook kan via de ThinQ-app het filtreerproces gemakkelijk altijd en overal gemonitord worden.Dankzij LG ThinQ kun je in real-time de luchtkwaliteit monitoren.

LG wil in elke situatie en op elke plaats de beste luchtkwaliteit en het beste comfort bieden. Daarom blijft LG voortdurend innoveren om nieuwe oplossingen te introduceren die de standaard overstijgen. Met de LG Air Purification Cassettes brengt LG daarom een betrouwbare oplossing in de markt om een gezond klimaat te creëren in de meest uiteenlopende omgevingen.

 

Les LG Air Purification Cassettes pour un climat intérieur plus sain

Les LG Air Purification Cassettes pour un climat intérieur plus sain

Il y a une augmentation énorme du nombre de particules fines dans l'air depuis quelques années, partout dans le monde. Et le lien avec les problÚmes de respiration est de plus en plus souvent établi ; elles peuvent former un danger pour les groupes les plus vulnérables, comme les enfants ou les personnes ùgées. Alors que les gouvernements et entreprises essaient de réduire au maximum l'émission de particules fines dans l'air, il est également important de se protéger contre les particules fines, de façon préventive. Pas uniquement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la maison. Afin de garantir un climat (intérieur) aussi sain que possible dans les espaces commerciaux, LG a développé la cassette 1-way et 4-way. Grùce à sa puissante technologie de purification de l'air, les LG Air Purification Cassettes sont la solution idéale pour obtenir un climat intérieur optimal.

Les dangers des particules fines

Les particules fines sont catégorisées sur base du diamÚtre des particules. Si elles font 2,5 micromÚtres, on parle de particules PM 2.5. Si elles font 1 micromÚtre ou moins, on parle de particules PM 1.0. Plus la particule est finie, plus elle a des chances de pénétrer dans nos poumons et dans notre sang. Les particules les plus fines contiennent des métaux et des hydrocarbures qui sont néfastes pour notre santé. Des organisations comme l'OMS et UNICEF font savoir que 1 personne sur 10 est exposée à la pollution aux particules fines et que chaque année, environ 130 000 enfants meurent à cause de la pollution de l'air. Compte tenu du la problématique autour des particules fines, LG a décidé d'intégrer un systÚme de purification d'air dans ses cassettes 1-way et 4-way.

Le systÚme de filtration robuste à 4 étapes de LG crée un climat intérieur sain et confortable.

LG purifie l'air

Le systÚme de filtration puissant à 4 étapes intégré dans les cassettes de LG garantit un air intérieur sain. Le systÚme est composé d'un préfiltre, d'un filtre à poussiÚre, d'un filtre à poussiÚre ultrafine et d'un filtre antiodeurs. Le processus de filtration commence par le préfiltre qui, à l'aide de sa structure multicouche, retire les plus grandes particules de poussiÚre. Lorsque les particules fines sont passées par le préfiltre, l'air est filtré davantage grùce à la force électrostatique. Lors de la troisiÚme étape, le filtre à poussiÚre ultrafine finira par enlever 99,9 % des particules PM 1.0. Finalement, le filtre antiodeur élimine les mauvaises odeurs et les gaz nocifs dans l'air par absorption.

Ce kit de filtration avec systĂšme Ă  4 Ă©tapes est compact et intĂ©grĂ© dans les modules LG Cassette, et ne prend donc pas d'espace supplĂ©mentaire. Compte tenu du fait que les LG Air Purification Cassettes 1-way et 4-way sont si robustes et compactes, elles conviennent parfaitement aux Ă©coles ou aux Ă©tablissements de soins, oĂč se trouvent de nombreuses personnes sensibles aux particules fines. Mais elles sont aussi idĂ©ales pour les restaurants ou le secteur commerçant, afin de garantir un air sain, lĂ  oĂč beaucoup de gens se rencontrent. En outre, le kit de filtration peut facilement ĂȘtre retirĂ© de la cassette pour l'entretien et le nettoyage. Et le processus de filtration peut facilement ĂȘtre surveillĂ© Ă  distance Ă  l'aide de l'appli ThinQ.

 

Grùce à LG ThinQ, il est possible de surveiller la qualité d'air en temps réel.

LG veut offrir la meilleure qualité d'air et le meilleur confort dans chaque situation et à chaque endroit. C'est pour cela que LG innove de façon permanente, afin de développer de nouvelles solutions qui dépassent les standards de l'industrie. Avec les LG Air Purification Cassettes, LG offre une solution forte sur le marché, pour créer un environnement sain dans des situations trÚs diverses.

 

 

LG introduceert THERMA V IWT als geĂŻntegreerde oplossing voor warmwatervoorziening

LG introduceert THERMA V IWT als geĂŻntegreerde oplossing voor warmwatervoorziening

Nieuwe, geĂŻntegreerde oplossing biedt kortere installatietijd en zeer energiezuinig label.

LG Electronics (LG) introduceert de nieuwe THERMA V Integrated Water Tank (IWT). Dit is een alles-in-Ă©Ă©n oplossing voor verwarming, koeling en warmwatervoorziening met een strak design.

 

Waar traditionele systemen gebruik maken van een aparte watertank, een buffertank, een indoor unit en waterleidingen, combineert de nieuwste IWT van LG al deze elementen in Ă©Ă©n geĂŻntegreerde unit, inclusief het leidingwerk. De IWT bestaat daardoor uit een buitenunit en een geĂŻntegreerde boiler voor warm water van 200 liter. De IWT is ideaal voor toepassing bij nieuwbouw, renovatie en appartementencomplexen.

 

Milieu- en energie-efficiënt

De THERMA V IWT is de ideale oplossing voor huiseigenaren die bewuster willen omgaan met het milieu. Het nieuwe en duurzamere R32-koudemiddel heeft een opwarmingsvermogen (GWP) dat 68 procent lager is dan het R410A-type.

 

Daarnaast optimaliseert LG's R1-compressor het R32-koudemiddel voor een nog hogere energie-efficiëntie. Dit leidt tot aanzienlijke besparingen in energiekosten. LG's originele technologie voor de R1-compressor vermindert bovendien het kanteleffect wanneer de compressor in werking is. Hierdoor wordt het energieverbruik nog lager en verbeteren de duurzaamheid en betrouwbaarheid aanzienlijk. De Energy-Related Products Directive (ErP) beoordeelde de LG THERMA V IWT met het energielabel A+++ voor ruimteverwarming en A+ voor waterverwarming.

 

De LG THERMA V IWT heeft geen extra watertankinstallatie nodig omdat de binnenunit al een capaciteit van maximaal 200 liter bevat. De totale unit is kleiner en compacter in vergelijking met vorige modellen. Tegelijkertijd maakt eenvoudig leidingwerk een snelle en gemakkelijke installatie mogelijk. Omdat de binnen- en buitenunits alleen met koudemiddelleidingen zijn verbonden, is er bovendien geen risico dat bevroren leidingen barsten bij koud weer.

 

Connectiviteit

De THERMA V IWT kan worden gekoppeld aan de LG ThinQℱ-app, waarmee gebruikers compatibele LG-producten kunnen monitoren en op afstand kunnen bedienen. Ook hebben gebruikers toegang tot de meest relevante functies die beschikbaar zijn op de THERMA V-controller. Via de app kunnen vanaf elke locatie de gewenste temperaturen worden ingesteld, zodat je thuiskomt in een aangenaam binnenklimaat. Een bijkomend voordeel is de gebruiksvriendelijke navigatie en bediening via de standaard III-afstandsbediening met LCD-kleurenscherm en een intuïtieve interface.

 

"Met de nieuwe THERMA V IWT willen we een ideale oplossing bieden voor in woningen met een optimaal comfort en hoge energie-efficiëntie", stelt Richard de Waal, Directeur bij LG Air Solutions. "Als leverancier van totale HVAC- en energieoplossingen blijven wij producten introduceren die een positieve bijdrage leveren aan zowel de mens als de natuur. Allemaal gecombineerd in een aantrekkelijk en een passend ontwerp."

LG prĂ©sente le THERMA V IWT comme solution intĂ©grĂ©e pour la fourniture d’eau chaude

LG prĂ©sente le THERMA V IWT comme solution intĂ©grĂ©e pour la fourniture d’eau chaude

Le nouveau systĂšme intĂ©grĂ© est synonyme d’une installation plus facile et d’économies en Ă©nergie.

LG Electronics (LG) prĂ©sente le nouveau THERMA V Integrated Water Tank (IWT), une solution tout-en-un pour le chauffage, le refroidissement et l’eau chaude dotĂ©e d’un design moderne.

LĂ  oĂč les systĂšmes traditionnels utilisent une cuve d’eau sĂ©parĂ©e, un rĂ©servoir tampon, un module en intĂ©rieur et des conduites d’eau, le nouveau IWT de LG combine tous ces Ă©lĂ©ments au sein d’un module intĂ©grĂ©, y compris la tuyauterie. L’IWT est composĂ© d’un module extĂ©rieur et d’un chauffe-eau intĂ©grĂ© de 200 litres pour l’eau chaude. L’IWT est idĂ©al pour les nouvelles constructions, pour la rĂ©novation et les complexes d’appartement.

Écologique et Ă©conome en Ă©nergie

Le THERMA V IWT est la solution idéale pour les propriétaires souhaitant réduire leur impact écologique. Le nouveau réfrigérant R32 plus durable a un potentiel de réchauffement global (GWP) plus bas de 68 % que le type R410A.

À cĂŽtĂ© de cela, le compresseur R1 de LG permet d’optimiser ce rĂ©frigĂ©rant R32 pour une efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique encore plus Ă©levĂ©e, ce qui diminue drastiquement la facture d’énergie. Et la technologie LG du compresseur R1 permet en outre de diminuer l’effet d’inclinaison lorsque le compresseur tourne. RĂ©sultat : une consommation Ă©nergĂ©tique encore plus basse ainsi qu’une meilleure durabilitĂ© et fiabilitĂ©. Le LG THERMA V IWT a reçu le label Ă©nergĂ©tique ErP (Energy-Related Products Directive) A+++ pour le chauffage et A+ pour l’eau chaude.

Et le LG THERMA V IWT ne nĂ©cessite pas l’installation d’un rĂ©servoir d’eau additionnel, le module intĂ©rieur Ă©tant dotĂ© par d’une capacitĂ© de maximum 200 litres. Ce rĂ©servoir possĂšde un volume plus bas de 19 pourcents et un poids diminuĂ© de 39 pourcents par rapport aux modĂšles prĂ©cĂ©dents. De plus, l’installation est facile et rapide grĂące la tuyauterie intĂ©grĂ©e. Comme les unitĂ©s intĂ©rieures et extĂ©rieures sont uniquement reliĂ©es aux conduits de rĂ©frigĂ©rant, il n’y a en outre aucun risque de gel des tuyaux en hiver.

Connectivité

Le THERMA V IWT peut ĂȘtre reliĂ© Ă  l’appli LG ThinQℱ, qui permet de surveiller et de commander Ă  distance les produits LG compatibles. Via l’appli, les utilisateurs ont Ă©galement accĂšs aux fonctions les plus pertinentes du contrĂŽleur THERMA V. Ils peuvent par exemple rĂ©gler la tempĂ©rature Ă  distance, pour bĂ©nĂ©ficier d’un climat intĂ©rieur agrĂ©able au moment de rentrer Ă  la maison. Autre avantage : la navigation intuitive et le rĂ©glage via la tĂ©lĂ©commande standard III, dotĂ©e d’un Ă©cran couleur LCD et d’une interface intuitive.

« Avec le nouveau THERMA V IWT, nous voulons offrir la solution parfaite pour les logements, car elle est synonyme de confort optimal et d’une efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique plus Ă©levĂ©e », explique Pieter Van Der Poorten, sales manager chez LG Air Solutions. « En tant que fournisseur de solutions totales en HVAC et Ă©nergie, nous continuons Ă  prĂ©senter des produits qui contribuent positivement Ă  l’homme et Ă  la nature. Et qui sont bien entendu dotĂ©s d’une conception et d’un design attrayants. »

 

Vraag naar airconditioners van LG stijgt opnieuw

Vraag naar airconditioners van LG stijgt opnieuw

De vraag naar Residential Airconditioners (RAC) van LG is in het eerste half jaar van 2020 opnieuw aanzienlijk gegroeid. Een stijging die duidelijk terug te zien is met een meer dan verdubbeling van de sales ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

“We zien de laatste jaren dat airconditioners steeds meer een must worden: niet alleen binnen kantoren, maar ook in de particuliere markt. Daar zit ieder jaar nog steeds een stijgende lijn in. Het wordt steeds warmer in Nederland, dus de behoefte aan een aangenaam binnenklimaat neemt ook toe”, vertelt Richard de Waal, Directeur bij LG Air Solution.

Daarnaast hebben Nederlanders meer tijd in huis doorgebracht en wordt er momenteel veel vanuit huis gewerkt. “Dan wordt in huis hetzelfde comfort als op kantoor verwacht; iedereen wil in een comfortabele omgeving kunnen werken. Vroeger vond je een airconditioner vaak alleen in de slaapkamer. Tegenwoordig vind je deze in vrijwel iedere ruimte in het huis terug.”


Optimaal en digitaal gebruiksgemak
Het gebruiksgemak van airconditioners is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Zo beschikken alle modellen in de RAC line-up over wifi. Klanten vinden het prettig om de temperatuur in huis op afstand te kunnen bedienen. De RAC-wandunits zijn nog altijd een van de populairste modellen. Dankzij de inzichten die de apparaten bieden, zijn gebruikers zich veel meer bewust van hun energieverbruik. Dit resulteert uiteindelijk in kostenbesparing. Ook de LG Artcool Gallery is in de particuliere markt enorm in trek vanwege zijn uiterlijk. Deze airco is weggewerkt in een stijlvolle fotolijst, waardoor de consument de mogelijkheid heeft om het middels een foto of kunstwerk naar wens te stylen en aan te laten sluiten bij het interieur.


Wat betreft digitaal gebruiksgemak, stelt de LG Service App installateurs in staat om technische vragen of mogelijke storingsmeldingen te controleren. Binnen twee keer klikken wordt de oplossing voor een eventueel probleem getoond, waardoor alles snel weer verder kan.

Luchtmonitoring
De nieuwe LG DUALCOOL met luchtreiniger bevat een 2-in-1 zuiveringssysteem (luchtkoeling en luchtfiltratie) dat pollen en huismijt zoals PM1,0 kan filteren. Dat is ideaal voor mensen met allergieën. De PM1,0-sensor biedt real-time detectie van ultrafijn stof. Daardoor is er altijd gezuiverde en frisse lucht in huis. Deze wandunit is perfect te plaatsen in zowel woon- als slaapkamer. Met behulp van een aantal voorkeurstanden wordt de lucht daarnaast nooit meer direct op een persoon gericht, maar wordt de gehele ruimte comfortabel van frisse lucht voorzien.

Vooruitkijken
“Het afgelopen jaar hebben we diverse producten en unieke en geavanceerde functionaliteiten aan onze bestaande producten toe kunnen voegen. Daar zijn we trots op. We blijven ons ieder jaar weer opnieuw innoveren om het meest volledige portfolio aan te kunnen bieden en aan de behoeften van de klant te blijven voldoen”, aldus Richard de Waal.

Le confort ultime pour le télétravail avec LG

Le confort ultime pour le télétravail avec LG

Depuis le dĂ©but de la crise du coronavirus, le tĂ©lĂ©travail est quasiment devenu la norme et fait dĂ©sormais partie intĂ©grante de notre vie professionnelle. En tant qu’employĂ©, on veut ĂȘtre installĂ© le plus confortablement possible. Vous pouvez compter sur LG Ă  ce niveau.

Difficile de s’imaginer un bureau sans climatisation en 2020. Un climat intĂ©rieur agrĂ©able est entre-temps devenu la norme et ce confort, nous voulons aussi l’avoir chez nous Ă  la maison, surtout maintenant que nous travaillons rĂ©guliĂšrement depuis notre domicile. La gamme Residential Air Conditioners (RAC) de LG rĂ©pond Ă  toutes ces exigences.

« La notion de confort est diffĂ©rente pour chacun. Chaque personne a d’autres prioritĂ©s », explique Pieter Van Der Poorten, Sales Manager HVAC Ă  LG. « C’est exactement pour cette raison que LG diffĂ©rentie sa gamme de climatiseurs, pour que tout le monde y trouve son bonheur. Lorsque le style est important, la gamme ARTCOOL sera une option intĂ©ressante. Si ce sont avant tout les prestations qui comptent, ce seront probablement les gammes Prestige et Deluxe qui conviendront le mieux. » Et l’ARTCOOL Gallery fait plus qu’uniquement climatiser l’environnement intĂ©rieur. Il s’agit en rĂ©alitĂ© d’un cadre dans lequel vous pouvez afficher une peinture ou un Ă©cran. Avec sa hauteur et sa largeur de 60 cm et son Ă©paisseur de 14 cm, on remarque Ă  peine qu’il s’agit d’un climatiseur.

N’ayez plus peur de votre facture d’électricitĂ©

LG travaille sans cesse au dĂ©veloppement de solutions de climatisation innovantes, tout en gardant Ă  l’esprit la consommation Ă©nergĂ©tique. La technologie inverter supĂ©rieure de LG en est un bon exemple : elle allie refroidissement excellent et consommation Ă©nergĂ©tique rĂ©duite. « La technologie respecte toutes les normes europĂ©ennes en matiĂšre d’énergie », explique Pieter Van Der Poorten. « Nos produits dotĂ©s du label A +++ utilisent la technologie Active Energy Control. Nous voulons que nos clients puissent allumer leur appareil sans devoir avoir peur d’une consommation Ă©lectrique trop Ă©levĂ©e. »

Et LG pense aussi Ă  la connectivitĂ©. Les appareils les plus rĂ©cents sont tous dotĂ©s du Wifi, ce qui permet non seulement de faire du monitoring mais Ă©galement de les diriger Ă  distance. « L’appli LG Smart Thinq vous permet de diriger la climatisation Ă  distance », explique Pieter Van Der Poorten. « Et c’est mĂȘme possible via la reconnaissance vocale de Google Assistant ou Alexa. Pas possible de faire plus pratique que cela. »

La solution aux allergies et mauvaises odeurs

La nouvelle gĂ©nĂ©ration de climatiseurs permet non seulement d’atteindre le climat idĂ©al en intĂ©rieur, mais Ă©galement un environnement plus propre et plus agrĂ©able grĂące Ă  la technologie de purification d’air. Face aux filtres Ă  air puissants et efficaces, les virus et allergĂšnes n’ont aucune chance et les mauvaises odeurs disparaissent. « Et plusieurs appareils dont le LG DualCool vont mĂȘme plus loin : ils sont dotĂ©s d’un purificateur d’air intĂ©grĂ© avec un capteur PM 1.0 qui purifie automatiquement l’air dĂšs que la qualitĂ© baisse. Lorsque c'est le cas, l’appareil envoie 5 millions d’ions dans la piĂšce, qui s’attachent aux particules, et ces particules sont ensuite attirĂ©es par le filtre Ă  charge positive, oĂč elles sont purifiĂ©es avant d'ĂȘtre renvoyĂ©es dans la piĂšce. Un atout majeur pour les gens souffrant d’allergies ou qui ont des animaux de compagnie, ou tout simplement pour les gens qui souhaitent avoir de l’air propre et frais chez eux », conclut Pieter Van Der Poorten.

Un bon climat intérieur sain est un choix réfléchi

Un bon climat intérieur sain est un choix réfléchi

Nous avons non seulement affaire Ă  la transition climatique depuis quelques annĂ©es, mais nous sommes Ă©galement en pleine transition Ă©nergĂ©tique. Les hivers deviennent plus doux et nous construisons et isolons nos maisons, bureaux et Ă©coles de façon toujours plus durable. C’est bien sĂ»r une bonne chose. En mĂȘme temps, tous ces bĂątiments ont aussi besoin de refroidissement, souvent dĂ©jĂ  au printemps et certainement en Ă©tĂ©.

Outre les logements, hĂŽtels ou salles de classe, il est important pour les entreprises d’adapter leurs bureaux et d’offrir Ă  leurs employĂ©s un environnement de travail agrĂ©able. Pour cette raison, un systĂšme de climatisation de qualitĂ© est incontournable. Mais quelle est la voie Ă  suivre vers le systĂšme optimal ?

Demandez les informations correctes

Avant de dĂ©cider d’investir dans un systĂšme de climatisation, il est important de recueillir les bons avis. Quelles sont les diffĂ©rentes possibilitĂ©s ? Le systĂšme doit-il uniquement ĂȘtre capable de refroidir ou doit-il Ă©galement pouvoir chauffer ? Demandez conseil sur les diffĂ©rentes possibilitĂ©s et les diffĂ©rentes gammes de prix. Car mĂȘme si un systĂšme peu onĂ©reux peut sembler attrayant de prime abord, il peut se transformer en erreur coĂ»teuse par la suite.

À cĂŽtĂ© de cela, les exigences en matiĂšre de constructions existantes et pour les nouvelles constructions imposent l’optimisation Ă©nergĂ©tique d’un bĂątiment. Acheter le bon systĂšme de climatisation peut faire la diffĂ©rence Ă  ce niveau. Les diffĂ©rents systĂšmes et conceptions offrent des performances Ă©nergĂ©tiques diffĂ©rentes, ce qui Ă  son tour a un impact sur les Ă©ventuels subsides octroyĂ©s.

ArmĂ© des bons conseils, vous aurez une bonne comprĂ©hension des diffĂ©rentes options. Ce qui vous permettra de prendre une dĂ©cision rĂ©flĂ©chie qui vous satisfera aussi sur le long terme. Ainsi, vous profitez d’un systĂšme qui continue Ă  vous donner satisfaction pendant des annĂ©es. Et au final, vous en sortez gagnant au niveau des frais imprĂ©vus.

Une expertise indispensable

À cĂŽtĂ© de tout cela, l’expertise des installateurs s’avĂšre Ă©galement indispensable. Ils disposent de la connaissance des produits et de leur installation. Car acquĂ©rir un systĂšme Ă©conome en Ă©nergie est une chose, mais cela va de pair avec le bon paramĂ©trage, qu’il s’agisse de chauffage au sol, de ventilation ou de circulation – sans parler d’une plage de fonctionnement inutilement Ă©tendue.

Optez donc pour un installateur d’expĂ©rience. Il vous garantit non seulement une installation et une mise en place correctes, mais s’occupe aussi de l’éventuel service aprĂšs-vente. LG informe d’ailleurs en continu ses partenaires par rapport aux dĂ©veloppements les plus rĂ©cents. LG a mis en place sa propre acadĂ©mie pour former les conseillers en installation et les installateurs, par rapport aux produits, aux caractĂ©ristiques et Ă  l’installation. LG y montre par exemple qu’une pompe Ă  chaleur fonctionne aussi parfaitement lorsque les tempĂ©ratures sont nĂ©gatives.

Une pompe Ă  chaleur offre de nombreux avantages

À l’aide d’une pompe Ă  chaleur, il est possible de refroidir et de chauffer un bĂątiment dans son entiĂšretĂ©. Lorsque les autres systĂšmes (comme l’eau sanitaire) sont reliĂ©s au systĂšme, tout peut ĂȘtre paramĂ©trĂ© depuis un point central.

Le grand avantage de ce systĂšme est qu’il existe un seul point central pour le refroidissement, le chauffage, la ventilation et Ă©ventuellement donc aussi l’eau sanitaire. Tout cela ne se fait plus sĂ©parĂ©ment, vous avez un aperçu intĂ©gral. De cette façon, vous Ă©vitez les contradictions, comme le fait de refroidir et de chauffer dans la mĂȘme piĂšce. En rĂ©alitĂ©, les possibilitĂ©s de la pompe Ă  chaleur, tout comme ses avantages, sont infinies.

Un bon systùme de climatisation – et maintenant ?

Lorsque vous avez fait installer le bon systĂšme de climatisation, vous voulez qu’il vous offre un confort optimal le plus longtemps possible. Comment s’y prendre ? La rĂ©ponse se situe au niveau de l’entretien rĂ©gulier. Effectuez des entretiens pĂ©riodiques du systĂšme de climatisation par un spĂ©cialiste qui connaĂźt le produit, car l’entretien, c’est bien plus qu’uniquement nettoyer des filtres. De cette façon, vous vous assurez d’un entretien et d’un contrĂŽle complets. Pour au final bĂ©nĂ©ficier d’un climat intĂ©rieur agrĂ©able toute l’annĂ©e, tant en Ă©tĂ© qu’en hiver.

Chez LG, nous aimons partager nos connaissances et nous aimons vous présenter nos partenaires. De cette maniÚre, nous trouverons le bon systÚme ensemble, afin de vous garantir un bon climat intérieur sain.

Nouvelle augmentation de la demande de climatiseurs LG

Nouvelle augmentation de la demande de climatiseurs LG

La demande de Climatiseurs RĂ©sidentiels (RAC) de LG a Ă  nouveau connu une forte augmentation lors du premier semestre de 2020. Une augmentation claire avec un redoublement des ventes, en comparaison Ă  la mĂȘme pĂ©riode en 2019.

« Depuis quelques années, nous constatons que la climatisation devient de plus en plus souvent incontournable : non seulement dans les bureaux, mais aussi chez les particuliers. Les ventes sont en hausse chaque année. Il fait de plus en plus chaud en Belgique, donc et les gens cherchent de plus en plus souvent à avoir un climat agréable chez eux à la maison », explique Pieter Van Der Poorten, Sales Manager HVAC à LG.

En outre, les Belges passent plus de temps chez eux pour l'instant et beaucoup d’entre eux font du tĂ©lĂ©travail. « Ils veulent le mĂȘme confort Ă  la maison qu’au bureau ; tout le monde veut travailler dans un environnement confortable. Avant, on trouvait souvent uniquement un climatiseur dans la chambre Ă  coucher. De nos jours, on en trouve quasiment dans chaque piĂšce de la maison. »

Un confort d’utilisation optimal et numĂ©rique

La facilitĂ© d’utilisation des climatisations s’est fort amĂ©liorĂ©e ces derniĂšres annĂ©es. Tous les modĂšles de la gamme RAC disposent par exemple d'une connexion Wifi. Les clients apprĂ©cient le fait de pouvoir rĂ©gler la tempĂ©rature chez eux Ă  distance. Les unitĂ©s murales RAC continuent Ă  ĂȘtre les modĂšles les plus populaires. Et grĂące au paramĂ©trage et au monitoring, les utilisateurs sont beaucoup plus conscients de leur consommation Ă©nergĂ©tique. RĂ©sultat : de belles Ă©conomies. Le LG Artcool Gallery a aussi beaucoup la cote chez les particuliers, grĂące Ă  son design. Ce climatiseur est intĂ©grĂ© dans un cadre photo et le consommateur peut le dĂ©corer avec la photo ou Ɠuvre d’art de son choix qui correspond le mieux Ă  sa dĂ©coration.

En ce qui concerne la facilitĂ© d’utilisation numĂ©rique, l’appli LG Service permet aux installateurs de contrĂŽler les aspects techniques ou les Ă©ventuels messages d’erreur. En deux clics, il est possible de voir la solution d’un Ă©ventuel problĂšme, ce qui accĂ©lĂšre donc aussi la rĂ©solution du problĂšme.

Monitoring de l’air

Le nouveau LG DUALCOOL avec purificateur d’air contient un systĂšme de purification 2-en-1 (refroidissement et filtration de l’air) qui filtre le pollen et les acariens jusqu’à PM1,0. Il s’agit de l’appareil idĂ©al pour les gens souffrant d’allergies. Le capteur PM1,0 dĂ©tecte les particules fines en temps rĂ©el, l’air reste donc toujours pur et frais. Cette unitĂ© murale convient parfaitement au salon ou Ă  la chambre Ă  coucher. Et grĂące aux diffĂ©rents paramĂ©trages possibles, il est possible d’éviter que l’air soit envoyĂ© directement vers les gens dans la piĂšce, tout en crĂ©ant un climat frais et confortable dans toute la piĂšce.

Perspectives futures

« Ces derniĂšres annĂ©es, nous avons ajoutĂ© divers produits et plusieurs fonctionnalitĂ©s uniques et avancĂ©es Ă  notre gamme existante. Et nous en sommes fiers. Chaque annĂ©e, nous continuons Ă  innover, afin d’offrir le portefeuille le plus complet et de rĂ©pondre aux besoins de nos clients », explique Pieter Van der Poorten.

Een goed en gezond binnenklimaat is een weloverwogen keuze

Een goed en gezond binnenklimaat is een weloverwogen keuze

We hebben de laatste jaren niet alleen te maken met een klimaattransitie; we zitten momenteel ook middenin de energietransitie. De winters worden milder en we zijn onze huizen, kantoren en scholen allemaal duurzamer aan het bouwen en/of isoleren. Dat is natuurlijk een goede zaak. Tegelijkertijd vragen al deze gebouwen, vaak al in de lente en zeker in de zomer, om koeling.

Naast een woonhuis, een hotel of een klaslokaal is het ook zeker voor bedrijven van belang om de kantooromgeving aan te passen en ervoor te zorgen dat werknemers in een aangename omgeving hun werk uit kunnen voeren. Daarom is een kwalitatief klimaatsysteem onmisbaar. Maar wat is de weg naar het meest optimale systeem?

Vraag om de juiste informatie
Voordat je besluit om te investeren in een klimaatsysteem, is het verstandig om vooral goed advies in te winnen. Want wat is er allemaal mogelijk? En moet het systeem alleen kunnen koelen, of moet het systeem ook kunnen verwarmen? Laat je goed adviseren over alle beschikbare mogelijkheden in verschillende prijsklassen. Want hoewel een goedkoop systeem op het eerste oog aantrekkelijk lijkt, kan dit in de toekomst een dure vergissing zijn.

Daarnaast verplichten wet- en regelgeving (voor bestaande bouw) en de BENG-eisen (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) voor nieuwbouw om de energieprestaties van het gebouw te optimaliseren. Het aanschaffen van het juiste klimaatsysteem is daarom een belangrijk onderdeel dat het verschil kan maken. Verschillende systeemontwerpen kennen verschillende energieprestaties en subsidiemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld EIA en ISDE.

Met behulp van passend advies krijg je een volledig beeld van de opties. Zo kun je een weloverwogen besluit nemen waarbij je niet alleen kijkt naar de korte, maar ook naar de lange termijn. Op die manier ben je verzekerd van een systeem wat jarenlang mee kan en blijft voldoen. Uiteindelijk bespaart dat ook weer in tussentijdse, onverwachte kosten.

Onmisbare expertise
Daarnaast is ook de expertise van de installatiepartner van onmisbaar belang. Zij beschikken over kennis van de producten en de juiste installatie ervan. Want een energiezuinig systeem aanschaffen is Ă©Ă©n, maar dat gaat niet zonder een juiste inregeling van bijvoorbeeld de vloerverwarming of ventilatie en circulatie – om nog maar te zwijgen over onnodige draaiuren.

Kies daarom voor een ervaren partij. Dat is een garantie voor een goede installatie en implementatie, maar ook voor eventuele nazorg. Deze partners houden wij daarnaast continu op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. LG heeft daarvoor een eigen academy waar installatieadviseurs en installateurs getraind worden in de producten, eigenschappen en installaties. Hier laten we onder andere zien dat een warmtepomp ook prima kan functioneren bij temperaturen onder het vriespunt.

De warmtepomp biedt veel voordelen
Met behulp van warmtepomptechniek wordt het daarnaast mogelijk om het gehele gebouw zowel te koelen als te verwarmen. Wanneer je de overige systemen (denk aan sanitair water) aan het centrale systeem koppelt, kun je vervolgens alles vanaf een centraal punt regelen.

Het grote voordeel hiervan is dat er Ă©Ă©n aanspreekpunt ontstaat voor koeling, verwarming, ventilatie en eventueel sanitair water. Niet langer wordt alles los van elkaar geregeld, maar is er een integraal overzicht. Daarmee voorkom je ook eventuele tegenstrijdige zaken, zoals het koelen Ă©n verwarmen in dezelfde ruimte. Uiteindelijk zijn de mogelijkheden voor de warmtepomp eindeloos, evenals de voordelen.

Een goed klimaatsysteem – en nu?
Wanneer je een passend klimaatsysteem hebt laten installeren, wil je ervan op aan kunnen dat dit systeem zo lang mogelijk het beste comfort blijft bieden. Maar hoe kan je daarvoor zorgen? Regelmatig onderhoud laten uitvoeren is daarbij het juiste antwoord. Laat het klimaatsysteem periodiek controleren door een partij met kennis van het product, want onderhoud is meer dan alleen de filters reinigen. Zo ben je verzekerd van het juiste onderhoud en de bijbehorende controles. Uiteindelijk geniet iedereen dan het hele jaar door van een prettig binnenklimaat in de zomer en de winter.

Bij LG delen we graag onze kennis en stellen we u graag voor aan onze partners. Op deze manier komen we samen tot de beste keuze voor een goed en gezond binnenklimaat.

Des possibilités inégalées grùce au LG Single Split amélioré

Des possibilités inégalées grùce au LG Single Split amélioré

La solution LG Single Split a une rĂ©putation avant-gardiste dans le secteur HVAC, de par son unitĂ© extĂ©rieure compacte offrant tout de mĂȘme d’excellentes performances. L’appareil polyvalent peut ĂȘtre utilisĂ© dans diffĂ©rentes configurations pour obtenir un climat confortable dans de nombreux environnements. Des logements et bureaux aux espaces et bĂątiments commerciaux, le LG Single Split est devenu essentiel pour les espaces rĂ©sidentiels et les entreprises partout dans le monde. Et maintenant, LG a Ă©largi les options de combinaisons du Single Split, afin d’offrir des possibilitĂ©s encore plus robustes et polyvalentes.

 

La nouvelle version du single split permet davantage de configurations dans davantage d’espaces.

Une mise Ă  jour des appareils

Chaque bĂątiment et espace a ses propres exigences en matiĂšre de capacitĂ© et de configuration. Tout dĂ©pend de la taille, de la structure et de l’utilisation du bĂątiment. Lors de la conception d’une nouvelle installation HVAC ou d’une modification, les ingĂ©nieurs connaissent en gĂ©nĂ©ral le mieux les besoins et la structure du bĂątiment et sont les plus Ă  mĂȘme de dĂ©terminer la configuration appropriĂ©e. Le LG Single Split permet une large gamme de configurations, tant pour les ingĂ©nieurs que pour les utilisateurs finaux.

Au dĂ©but, les utilisateurs du Single Split pouvaient diriger 45 modules intĂ©rieurs Ă  l’aide de 17 modules extĂ©rieurs, ce qui offrait de nombreuses opportunitĂ©s en matiĂšre de HVAC aux concepteurs de systĂšme et propriĂ©taires de bĂątiment. Depuis, la solution Single Split a Ă©tĂ© encore amĂ©liorĂ©e et il est dĂ©sormais possible de relier pas moins de 93 modules intĂ©rieurs Ă  Ă  peine 5 modules extĂ©rieurs, grĂące Ă  des configurations plus efficaces. Cette amĂ©lioration offre non seulement plus d’options au client, mais livre Ă©galement une solution plus puissante qui amĂ©liore l’efficacitĂ© du systĂšme entier, rĂ©duit l’espace nĂ©cessaire pour l’installation et offre encore d’autres avantages.

 

Les modules Single Split optimisent l’efficacitĂ© gĂ©nĂ©rale et les performances de tout le systĂšme.

De nombreuses options

Les modules extĂ©rieurs Single Split sont disponibles en une large gamme de modĂšles et de capacitĂ©s, afin d’offrir des solutions sur mesure au client et rĂ©pondre Ă  tous leurs besoins. Les modĂšles H-inverter high performance offrent une capacitĂ© de chauffe plus Ă©levĂ©e de 17 pourcents dans un environnement froid et une capacitĂ© de refroidissement accrue de 7 pourcents en cas de surcharge.

Les modules flexibles disposent de tubes pouvant atteindre une longueur 85 mĂštres. Les modules compacts et faciles Ă  installer, quant Ă  eux, utilisent de façon optimale l’espace d’installation avec des tubes jusqu’à 50 mĂštres. Les modules extĂ©rieurs compacts rĂ©duisent en outre la hauteur totale et la superficie du module de 30 pourcents, afin de maximiser l’espace et faciliter l’installation. En combinaison Ă  la fonction de connectivitĂ© LBK, le Single Split est donc une solution robuste et polyvalente pour chaque environnement. Et chaque module est d’ailleurs disponible en diffĂ©rentes capacitĂ©s et possĂšde un score excellent en matiĂšre de classe SEER et classification SCOP. Et finalement, il s’agit d’appareils Ă©cologiques, car ils utilisent le rĂ©frigĂ©rant R32.

 

Une fonction telle que le compresseur LG R1 rend le Single Split innovant.

L’innovation d’abord

Tout comme les autres solutions HVAC de LG, le Single Split contient aussi plusieurs innovations. Le compresseur LG R1 Ă  structure d’arbre et la chambre de compression infĂ©rieure diminuent fortement le niveau sonore de l’appareil tout en offrant des performances optimales. Ce compresseur scroll hybride de LG est dotĂ© d’une structure simple et stable et est Ă©galement plus durable et plus fiable.

En outre, la fonction LG Dual Sensing Smart Load Control dĂ©tecte la tempĂ©rature et  le taux d'humiditĂ© de la piĂšce afin d’y adapter la tempĂ©rature de condensation. Le Single Split est donc synonyme d’un environnement confortable et d’une efficacitĂ© Ă©levĂ©e. Et il peut Ă©galement dĂ©tecter en mĂȘme temps la tempĂ©rature et la pression, pour un rĂ©glage de tempĂ©rature plus rapide et plus prĂ©cis.

GrĂące Ă  la technologie des capteurs systĂšmes de LG, le Single Split est en outre capable d’analyser l’occupation d’une piĂšce et d’adapter le chauffage ou le refroidissement en fonction de la prĂ©sence humaine. Le systĂšme peut mĂȘme ĂȘtre configurĂ© afin d’adapter le flux d’air et les tempĂ©ratures souhaitĂ©s et atteindre les tempĂ©ratures souhaitĂ©es en un certain temps, sur base de l’occupation de la piĂšce. Si on prend en outre en considĂ©ration LG ThinQ et la commande centrale, l’efficacitĂ©, le confort et la facilitĂ© d’utilisation du Single Split sont inĂ©galĂ©s.

Qu’il s’agisse de la gestion d’un espace commercial ou l'optimisation du climat intĂ©rieur d’un logement, le LG Single Split est la solution. Les diffĂ©rentes configurations possibles du Single Split permettent la mise en place de solutions plus efficaces, confortables et compactes, dans une grande diversitĂ© d’environnements.

Ongeëvenaarde mogelijkheden met de LG Single Split Upgrade

Ongeëvenaarde mogelijkheden met de LG Single Split Upgrade

De LG Single Split oplossing heeft een vooruitstrevende reputatie binnen de HVAC industrie als een compacte buitenunit die toch alle prestaties levert. De veelzijdige units kunnen worden gecombineerd in verschillende configuraties om tot een comfortabel klimaat te komen in een breed scala aan omgevingen. Van woningen en kantoren tot winkelruimtes en commerciële gebouwen, de LG Single Split is essentieel geworden voor residentiële ruimtes en bedrijven over de hele wereld. LG heeft de combinatiemogelijkheden van de Single Split nu uitgebreid om nog meer robuuste en veelzijdige systeemmogelijkheden te bieden.

De geĂŒpgradede single split zorgt voor meer diverse configuraties in verschillende ruimtes.

Upgrade van de units

Ieder gebouw of ruimte heeft zijn eigen unieke vereisten op gebied van capaciteit en systeemconfiguratie. Alles is afhankelijk van de grootte, structuur en het gebruik van het gebouw. Bij de planning van een nieuwe of aangepaste HVAC-installatie hebben ingenieurs meestal een goed beeld van de behoeften en de structuur van een gebouw om zo de juiste systeemconfiguratie te bepalen. De LG Single Split maakt voor zowel de ingenieur als eindgebruiker dan ook een breed scala aan verschillende systeemconfiguraties mogelijk.

In eerste instantie konden gebruikers met de Single Split al 45 binnendelen met 17 buitendelen bedienen. Dit bood al heel wat mogelijkheden aan systeemontwerpers en gebouweigenaren om hun HVAC-systemen te configureren. Nu is de Single Split-oplossing geĂŒpgraded om maar liefst 93 binnendelen te kunnen bedienen vanuit slechts 5 buitendelen. Dit is mogelijk dankzij effectievere unitconfiguraties. Deze upgrade geeft klanten dus niet alleen meer opties, maar levert een krachtigere oplossing die de efficiĂ«ntie van het hele systeem verbetert, de hoeveelheid benodigde ruimte voor de installaties vermindert en extra voordelen biedt.

Single Split units optimaliseren de algemene efficiëntie en prestaties van het hele systeem.

Uitgebreide opties

Single Split buitendelen zijn er in een breed scala aan modellen en capaciteiten om klanten op maat gemaakte oplossingen te bieden en zo aan hun behoeften te voldoen. De H-Inverter high-performance modellen bieden een 17 procent hogere verwarmingscapaciteit bij lage omgevingstemperaturen en een 7 procent hogere koelcapaciteit bij overbelasting.

De breed inzetbare units hebben langere leidinglengtes tot wel 85 meter. De compacte en eenvoudig te installeren units maken daarentegen optimaal gebruik van de installatieruimte en bieden leidinglengtes tot 50 meter. De compacte buitendelen verminderen bovendien de totale hoogte en het oppervlak van de unit met 40 procent, om zo het gebruik van de ruimte te maximaliseren en installatie te vergemakkelijken. In combinatie met de LBK-connectiviteit blijkt de Single Split zo een robuuste en veelzijdige oplossing te zijn voor iedere omgeving. Elk van deze unitmodellen is trouwens verkrijgbaar in verschillende capaciteiten en scoort uitstekend op de SEER-klasse en SCOP-classificaties. Tot slot is er ook aan het milieu gedacht en werkt het systeem met het milieuvriendelijkere koudemiddel R32.

Functies zoals de LG R1-compressor maken van de Single Split een innovatieve oplossing.

Innovatie staat voorop

Net zoals andere LG HVAC-oplossingen biedt ook de Single Split heel wat innovaties. De LG R1-compressor met schaftstructuur en bodemcompressie zorgt er bijvoorbeeld voor dat de Single Split een uiterst stille werking heeft en toch een optimaal rendement levert. Deze hybride scroll compressor van LG heeft een eenvoudigere, stabielere structuur en is ook duurzamer en betrouwbaarder.

Vervolgens is het dankzij de LG Dual Sensing Smart Load Control mogelijk om zowel de temperatuur als de vochtigheidsgraad in een ruimte te detecteren en zo de verdampingstemperatuur naargelang aan te passen. Zo kan de Single Split een comfortabelere omgeving met een hogere efficiëntie bieden. Ook kan de Single Split tegelijkertijd temperatuur en druk detecteren voor een snellere en nauwkeurigere temperatuurregeling.

Dankzij de LG-systeemsensortechnologie is de Single Split bovendien in staat om de bezetting in een kamer of ruimte te analyseren en de verwarming of koeling daaraan aan te passen, afhankelijk van het feit of er mensen aanwezig zijn of niet. Het systeem kan zelfs worden geconfigureerd om de luchtstroom aan te passen en de gewenste temperaturen te bereiken over een bepaald tijdsbestek, dat allemaal op basis van de bezetting. Met LG ThinQ en een centrale besturing daarbovenop, kan de efficiëntie, comfort en het gemak van de Single Split niet worden geëvenaard.

Of het nu gaat om het beheer van een commerciële ruimte of het optimaliseren van het binnenklimaat in een woning, de LG Single Split heeft het allemaal. De diverse installatiecombinaties van de Single Split zorgen voor efficiëntere, comfortabelere en ruimtebesparende oplossingen voor een breed scala aan omgevingen.

IoT: de brug naar de toekomst van HVAC

IoT: de brug naar de toekomst van HVAC

Internet of Things (IoT) is tegenwoordig in heel wat industrieën een populaire term. Ook in de HVAC-industrie is de implementatie van IoT opkomend. De HVAC-industrie komt misschien niet als eerste in je op als je aan IoT denkt. Toch gaan HVAC en IoT hand in hand. De ruimtes die we dagelijks gebruiken zien er niet alleen anders uit dan een aantal jaar geleden, maar ook de manier waarop we onze verwarmings- en koelsystemen gebruiken is fundamenteel veranderd. IoT is de toekomst van veel industrieën en dat is voor HVAC niet anders.

Niet meer dan logisch
De implementatie van slimme sensoren zorgt ervoor dat HVAC-systemen veel meer kunnen dan alleen maar onze huizen en kantoren verwarmen of koelen. Sensoren kunnen helpen om systemen te automatiseren en het comfort te verbeteren. Zo zet de LG DUALCOOL Air Purification sensoren bijvoorbeeld in om kleine stofdeeltjes, ziektekiemen en luchtvervuiling te filteren. De sensoren zijn via IoT verbonden met het centrale besturingssysteem en leveren belangrijke data voor een effectievere en aangenamere omgeving.

Temperatuursensoren sturen via IoT data door naar HVAC-systemen voor een nauwkeurigere temperatuurregeling en comfortabelere ruimtes. Naast temperatuursensoren speelt vochtdetectie ook een grote rol. Vochtigheidssensoren stellen een systeem in staat om vocht binnen en buiten een gebouw te detecteren, om vervolgens de instellingen aan te passen en efficiënter in te zetten.

Niet alleen temperatuur- en vochtigheidssensoren dragen bij aan het comfort en de kwaliteit van de lucht in de ruimtes waar we wonen en werken. Nauwkeurige CO2-detectoren zijn in staat om CO2-niveaus door te geven aan het HVAC-systeem om te assisteren bij een grondige ventilatie en een betere luchtkwaliteit. Het verlagen van de CO2-uitstoot leidt uiteindelijk tot een comfortabeler en energiezuiniger pand.

Onder controle
Efficiëntie, comfort en prestaties waren nooit eerder zo groot voor HVAC-oplossingen. Ze bieden de mogelijkheid om gecentraliseerd of op afstand bediend te worden, uitgebreide gegevensanalyses te verwerken én cloud-integratie mogelijk te maken. Deze besturingssystemen maken een volledige integratie in het BMS (Building Management System) van een gebouw mogelijk en bieden gecentraliseerde controle op afstand, wat het veel makkelijker maakt om een grootschalig HVAC-systeem te beheren.

Geavanceerde planning en lokale aansturing van een HVAC-systeem stroomlijnen ook de activiteiten in een gebouw voor optimale efficiëntie en comfort. Een andere factor die dit mogelijk maakt is de gegevensanalyse via IoT. Door het verzamelen en analyseren van gegevens kunnen het systeem en de systeembeheerders de werking van het gebouw beter begrijpen en op basis daarvan bijsturen waar nodig. Doordat IoT met de cloud gekoppeld is, kan een systeem gebruiks- en energieverbruik patronen herkennen en daardoor zichzelf optimaliseren. De controle op de omgeving is hierdoor efficiënter dan ooit tevoren.

Duurzamer binnenklimaat dankzij IoT
Al met al leidt de inzet van IoT voor het monitoren van je HVAC-installatie dus tot meer controle, met een duurzamer binnenklimaat als resultaat. Een groot voordeel van het automatisch monitoren van je klimaatinstallatie is namelijk dat je real-time zicht hebt op de conditie van je klimaatinstallatie. Zo signaleer je tijdig of onderdelen niet meer goed functioneren of nare stofjes hun weg vinden in jouw installatie. Daardoor weet je wanneer onderdelen aan vervanging toe zijn of de installatie eens goed gereinigd moet worden. Op die manier is schone lucht gegarandeerd en voorkom je onnodig ziekteverzuim als gevolg van een slecht binnenklimaat.

Daarnaast helpt de monitoringssoftware ook om zicht te houden op het CO2-gehalte van de binnenlucht en het energieverbruik van je installatie. Dankzij deze software kan de luchtverversing automatisch geregeld worden en is het mogelijk het energieverbruik bij te sturen waar nodig. Heb je de ambitie om een duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen te behalen? Dan scoor je hiermee onder andere punten op het gebied van subbemetering en interne luchtkwaliteit voor de BREAAM-certificering.

Nu IoT zich steeds meer in ons leven gaat begeven, zal ook de HVAC-industrie zich blijven ontwikkelen en meegroeien met deze technologie. We dagen woningcorporaties en gebouweigenaren dan ook uit het meeste uit hun klimaatinstallatie te halen met behulp van IoT. We gaan graag het gesprek aan voor een passend advies!

Tekst: Martin Pennings, Service Manager bij LG Air Solution Benelux

Vijf trends die de markt voor airconditioning veranderen

Vijf trends die de markt voor airconditioning veranderen

Met de zomer in aantocht is het seizoen voor airconditioners weer geopend. Hoewel de meeste mensen bij een airconditioner nog steeds denken aan een eenvoudig wandmodel dat de ruimte van koele lucht voorziet, hebben airco’s inmiddels veel meer in petto. Van een pronkstuk in je ruimte tot een praktische luchtreiniger, Richard de Waal, directeur bij LG Air Solutions, zet de vijf belangrijkste trends wat betreft airconditioning op een rij.

1. Bediening van airconditioners met voice control

Intuïtieve producten zijn vandaag de dag een must. Het klinkt misschien als toekomstmuziek, maar door de integratie met voice assistenten zoals Google Assistant wordt het bedienen van de airconditioning in huis eenvoudiger dan ooit. Roep bijvoorbeeld “Hey Google, zet de airconditioner op 20 graden.” en in een handomdraai wordt je ruimte op temperatuur gebracht. Zo is de bediening van een airconditioner nóg eenvoudiger.

2. Real-time monitoring van airconditioners met IoT

Dankzij het Internet of Things kan ieder huis omgetoverd worden tot een smart home. Met behulp van sensoren wordt het zeer eenvoudig om een airconditioner op afstand te monitoren. Door consumenten real-time inzicht te geven in hun energie- en stroomverbruik wordt het optimaliseren van de luchtkwaliteit een stuk eenvoudiger. Door op deze manier in verbinding te staan met een airconditioner is er tevens sneller oog op het benodigde onderhoud ervan. Wanneer dit het geval is, deelt het systeem de nodige informatie real-time met de fabrikant en kan er direct actie ondernomen worden.

3. Betere luchtkwaliteit door inzet van sensoren

Naast het koelen en verwarmen van de lucht, kunnen geavanceerde airco’s nu nog iets extra’s: het zuiveren van de lucht. Niet alleen wenselijk voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van eindgebruikers. De nieuwste versie van de LG DUALCOOL zuivert de lucht automatisch wanneer dit nodig is. De airconditioner meet met behulp van een PM 1.0-sensor aanhoudend de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Op die manier kunnen stofdeeltjes snel gereinigd worden – ideaal voor mensen met hooikoorts of andere allergieĂ«n.

4. Oog voor het milieu

Niet alleen verbetert het rendement van airconditioners steeds meer de laatste jaren, ook wordt er nagedacht over de gebruikte materialen. Zo maakt het koudemiddel R410A steeds vaker plaats voor R32. Doordat het Global Warming Potential van dit koudemiddel maar liefst 68 procent lager ligt, verkleinen we onze ecologische voetafdruk.

5. Oogverblindend ontwerp

Naast de standaard wandunits komen er ook steeds meer bijzondere airconditioners op de markt. Kijk maar eens naar de LG Artcool Gallery, een bijzonder zuinige airco die zit weggewerkt in een fotolijst. Ook de nieuwe ronde cassette is een lust voor het oog en geeft iedere ruimte toch net dat ene extraatje. Op die manier is niet alleen een optimaal binnenklimaat gegarandeerd, maar ook een stijlvol interieur.

Cinq tendances qui font changer le marché de la climatisation

Cinq tendances qui font changer le marché de la climatisation

L’étĂ© approche, la saison des climatiseurs est officiellement ouverte. MĂȘme si la plupart des gens associent encore un climatiseur Ă  un modĂšle mural tout simple qui pourvoit une piĂšce en air frais, les climatiseurs ont bien plus Ă  offrir de nos jours. D’une piĂšce design dans votre intĂ©rieur Ă  un purificateur d’air pratique, Richard De Waal, directeur Ă  LG Air Solutions, Ă©numĂšre les cinq tendances principales du marchĂ©.

1. Commande vocale des climatiseurs

De nos jours, nous cherchons avant tout des produits intuitifs. Cela peut sembler trĂšs futuriste, mais l’intĂ©gration d'une reconnaissance vocale comme Google Assistant vous simplifie la vie plus que jamais. Il suffit par exemple de crier « Hey Google, mets la climatisation Ă  20 degrĂ©s » pour que votre piĂšce soit mise Ă  la bonne tempĂ©rature. Commander votre climatiseur devient donc encore plus simple.

2. Monitoring en temps réel de votre climatisation avec IoT

GrĂące Ă  l’Internet of Things (IoT), chaque maison peut ĂȘtre transformĂ©e en maison intelligente. GrĂące aux diffĂ©rents capteurs, vous pouvez faire le monitoring de votre climatisation Ă  distance en toute facilitĂ©. En offrant la possibilitĂ© au consommateur de suivre leur consommation Ă©nergĂ©tique en temps rĂ©el, l’optimisation de la qualitĂ© de l’air devient beaucoup plus simple. Et cela permet Ă©galement de suivre de prĂšs les entretiens nĂ©cessaires. Lorsque c’est le cas, le systĂšme partage les informations en temps rĂ©el avec le fabricant qui peut immĂ©diatement entrer en action.

3. Une meilleure qualité de l'air grùce aux capteurs

Outre le refroidissement et le chauffage, certains climatiseurs avancĂ©s sont mĂȘme capables de purifier l’air de la piĂšce. C’est non seulement bon pour l’environnement, mais Ă©galement pour la santĂ© des utilisateurs finaux. La version la plus rĂ©cente du LG DUALCOOL purifie automatiquement l’air, dĂšs que nĂ©cessaire. À l’aide de son capteur PM 1.0, le climatiseur mesure le nombre de particules fines dans l’air. De cette façon, l’air est rapidement purifiĂ©, ce qui est idĂ©al pour les personnes souffrant de rhume des foins ou autres allergies.

4. Meilleur pour l’environnement

Non seulement, le rendement des climatiseurs s'amĂ©liore constamment, mais les matĂ©riaux utilisĂ©s changent Ă©galement. De nos jours, le rĂ©frigĂ©rant polluant R410A est de plus en plus frĂ©quemment remplacĂ© par le R32, dotĂ© d’un PRG (Potentiel de RĂ©chauffement Climatique) infĂ©rieur de 68 pourcents. Ainsi, nous rĂ©duisons notre empreinte Ă©cologique.

5. Un design Ă©poustouflant

Outre les modÚles muraux classiques, il y a de plus en plus de climatiseurs design sur le marché. Pensez par exemple au LG Artcool Gallery, un climatiseur particuliÚrement écologique dissimulé dans un cadre photo. La nouvelle cassette ronde est une véritable perle esthétique et offre un petit plus à chaque espace. Ils vous garantissent non seulement un climat intérieur optimal mais apportent également un plus à votre intérieur.

L’histoire du rĂ©frigĂ©rant

L’histoire du rĂ©frigĂ©rant

Le compresseur est le cƓur du systĂšme HVAC, le rĂ©frigĂ©rant est le sang dans les veines du systĂšme. Le rĂ©frigĂ©rant est un Ă©lĂ©ment crucial du processus de refroidissement et existe sous diffĂ©rentes formes. La climatisation moderne existe un peu plus de 100 ans, mais le concept de rĂ©frigĂ©rant existait dĂ©jĂ  avant. Depuis les annĂ©es 1750, Benjamin Franklin a par exemple fait des expĂ©riences en utilisant de l’éther dans un environnement sous vide pour crĂ©er un effet refroidissant. À l’époque moderne, les climatiseurs ne cessent d’évoluer et il est donc logique que le rĂ©frigĂ©rant lui aussi continue Ă  changer. Voici l’histoire du rĂ©frigĂ©rant et comment nous en sommes arrivĂ©s Ă  la situation actuelle.

Tout comme les climatiseurs, les réfrigérants des systÚmes HVAC ont beaucoup évolué.

Le premier climatiseur mĂ©canique a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© en 1902. Au tout dĂ©but, les climatiseurs utilisaient des substances toxiques et inflammables comme rĂ©frigĂ©rants, comme l’ammoniaque ou le propane. Mais ces rĂ©frigĂ©rants Ă©taient extrĂȘmement dangereux. C’est seulement dans les annĂ©es 1920 que le premier rĂ©frigĂ©rant ininflammable fut commercialisĂ©. À partir de ce moment-lĂ , les chlorofluorocarbures (CFC) ont Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©s comme alternative plus sĂ»re. Ces rĂ©frigĂ©rants ininflammables Ă©taient classifiĂ©s sur base de leur composition chimique, avec des numĂ©ros comme R-11, R-12, R-22, etc. Et ce systĂšme de classification est encore utilisĂ© Ă  l’heure actuelle partout dans le monde.

Les Ă©lĂ©ments chimiques des rĂ©frigĂ©rants peuvent rester dans la stratosphĂšre et endommager la couche d’ozone.

Les rĂ©frigĂ©rants CFC ont longtemps Ă©tĂ© utilisĂ©s. C’est seulement dans les annĂ©es 1970 que des scientifiques ont dĂ©couvert leur impact nĂ©gatif sur l’environnement. Lorsque les rĂ©frigĂ©rants CFC arrivent dans l’atmosphĂšre, ils sont rĂ©pandus dans la stratosphĂšre. Au final, ce sont les rayons du soleil qui dĂ©truisent les compositions chimiques. Et Ă  ce moment-lĂ , les atomes de chlore fonctionnent comme catalyseur pour transformer des molĂ©cules d’ozone (O3) en molĂ©cules d’oxygĂšne (O2) qui endommagent la couche d’ozone. Ce processus peut continuer pendant des annĂ©es, car le chlore n’est pas consommĂ© dans cette rĂ©action et reste donc prĂ©sent dans la stratosphĂšre. Lorsque nous avons compris ce phĂ©nomĂšne et son effet sur le rĂ©chauffement de la terre, les rĂ©frigĂ©rants CFC ont Ă©tĂ© progressivement bannis du secteur HVAC. Ils ont Ă©tĂ© remplacĂ©s par des hydrofluorocarbures (HFC) comme le R-22 et ensuite Ă©galement par des fluorocarbures (FC) comme le R-410A.

Mais ces nouveaux rĂ©frigĂ©rants ont aussi un impact sur l’environnement. C’est pour cette raison qu’un nouveau rĂ©frigĂ©rant a fait son entrĂ©e comme alternative : le R32. Le R-32 possĂšde un potentiel de rĂ©chauffement planĂ©taire (PRP) bien plus bas, il diminue l’effet sur la couche d’ozone de prĂšs d’un tiers. Il est entre autres utilisĂ© dans des systĂšmes de chauffage et de refroidissement comme le LG Therma V R32 Monobloc et le nouveau Therma V R32 Split. Il est intĂ©ressant de voir que le R-32 contient du mĂ©thane, ce qui, d'une certaine façon, est un retour Ă  l’origine de la climatisation machinale.

Le R-32 a engendré une diminution significative du PRP.

LG Air Solution cherche toujours les solutions les plus efficaces et les plus Ă©cologiques. Tant que l’industrie HVAC Ă©voluera, les rĂ©frigĂ©rants continueront Ă  Ă©voluer Ă©galement. Nous nous rĂ©jouissons d’avance de voir le dĂ©veloppement de rĂ©frigĂ©rants encore plus efficaces et Ă©cologiques.

*Les produits et solutions peuvent varier en fonction du pays et des circonstances.

De geschiedenis van het koudemiddel

De geschiedenis van het koudemiddel

Als een compressor het hart van een HVAC-systeem is, dan is het koudemiddel het bloed dat door de aderen stroomt. Koudemiddel is een vitaal element in het koelproces en het komt in veel verschillende vormen voor. De moderne airconditioning bestaat al iets meer dan 100 jaar, maar het concept van koudemiddel bestaat eigenlijk al langer. Vanaf de jaren 1750 experimenteerde Benjamin Franklin bijvoorbeeld met het gebruik van ether in een vacuĂŒmomgeving om een verkoelend effect op te wekken. In de moderne tijd evolueerden airconditioners volop en dus is ook het koudemiddel met de tijd blijven veranderen. Laten we eens kijken naar de geschiedenis van het koudemiddel en hoe het ons heeft gebracht tot waar we nu zijn.

Zoals airconditioners zijn geëvolueerd, zo ook de koudemiddelen er binnenin.

De eerste mechanische airconditioner werd ontwikkeld in 1902. In de begindagen maakten airconditioners gebruik van giftige en brandbare materialen als koudemiddel, zoals ammoniak of propaan. Deze koudemiddelen bleken echter uiterst gevaarlijk te zijn. Pas in de jaren twintig van de vorige eeuw kwam er voor het eerst onbrandbaar koudemiddel op de markt. Vanaf dat moment werden chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) algemeen gebruikt als een veiliger alternatief. Deze onbrandbare koudemiddelenerden geclassificeerd op basis van hun chemische verbindingen, met nummers zoals R-11, R-12, R-22, enz. En dat classificatiesysteem wordt vandaag de dag nog steeds overal gebruikt.

De chemische elementen in koudemiddelen kunnen in de stratosfeer blijven hangen en zo de ozonlaag beschadigen.

CFK-koudemiddelen werden vervolgens een tijd lang enorm veel gebruikt. Pas in de jaren zeventig ontdekte wetenschappers dat ze eigenlijk uiterst gevaarlijk waren voor het milieu. Wanneer CFK-koudemiddelen in de atmosfeer terecht komen, worden ze namelijk verspreid in de stratosfeer. Daar zijn het de zonnestralen die de chemische verbindingen uiteindelijk vernietigen. Wanneer deze verbindingen zijn verbroken, werken de chlooratomen als een katalysator om onstabiele ozonmoleculen (O3) af te breken in zuurstofmoleculen (O2), die op hun beurt de ozonlaag beschadigen. Dit proces kan jarenlang doorgaan, omdat het chloor niet wordt verbruikt in de reactie en het zo in de stratosfeer blijft. Toen we dit fenomeen en het effect ervan op de opwarming van de aarde eenmaal begrepen, werden in de HVAC-industrie de CFK-koudemiddelen uitgefaseerd. In plaats daarvan, werden hydrochloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK's) zoals R-22 en vervolgens ook fluorkoolwaterstoffen (HFK's), zoals R-410A, geĂŻntroduceerd.

Voorgaande koudemiddelen zijn eigenlijk nog steeds niet zonder gevaren voor het milieu. Daarom zien we nu een nieuw koudemiddel als een efficiënt alternatief. Dit nieuwe koudemiddel heet R-32 en heeft een veel lager Global Warming Potential (GWP). Het vermindert het effect op de ozonlaag met maar liefst één derde. Het wordt onder andere gebruikt in verwarmings- en koeloplossingen zoals de LG Therma V R32 Monobloc en de nieuwe Therma V R32 Split. Interessant is dat R-32 eigenlijk methaan bevat, wat in zekere zin de cirkel vanaf de beginperiode van de machinale airconditioning rond maakt.

R-32 heeft het GWP aanzienlijk verminderd.

LG Air Solution streeft altijd naar de meest efficiënte en milieuvriendelijke oplossingen. Naarmate de airconditioningindustrie blijft veranderen, zal ook het koudemiddel blijven evolueren. We kijken ernaar uit om efficiëntere en milieuvriendelijkere koudemiddelen te zien ontstaan.

*Producten en oplossingen kunnen variëren afhankelijk van het land en de bedrijfsomstandigheden. 

Hotels en de transitie naar gasloos verwarmen

Hotels en de transitie naar gasloos verwarmen

Sinds een aantal jaren worden we in Nederland aangemoedigd om zoveel mogelijk van het gas af te stappen. Nieuwbouwprojecten worden aangesloten op warmtepompen of worden voorzien van andere innovatieve oplossingen. Tegelijkertijd wordt bij iedere verbouwing of renovatie ook een overstap op duurzamere alternatieven gestimuleerd. Dit brengt veel veranderingen met zich mee in de manier waarop we onze ruimtes verwarmen en koelen.

Een aparte realiteit
Hoteliers hebben meer dan ooit te maken met roerige tijden. Niet alleen spelen bovenstaande aspecten daarin een grote rol; ook de huidige ontwikkelingen rondom de COVID-19-pandemie drukken een flinke stempel op het ondernemersklimaat. Bij LG begrijpen we daarom dat de focus momenteel totaal ergens anders ligt. Wel proberen we voorzichtig naar de toekomst te kijken en hoe hotels kunnen overstappen op gasloze oplossingen.

De hete toekomst
Zeker nu onze zomers ieder jaar een stukje warmer worden, is het in die periode van groot belang voor hoteliers om het juiste comfort aan hun gasten te bieden. Geen enkele hotelgast verblijft graag in een hete kamer waar geen airconditioning mogelijk is. Uiteindelijk zorgt dit voor negatieve recensies, een vermindering in het aantal nieuwe gasten en daarmee misgelopen omzet. In zo’n geval is het verstandig om te investeren in een passend systeem waarmee zelfs de heetste zomers met gemak getrotseerd worden.

Vervanging, juist nu
Omdat de gang van zaken compleet op zijn kop staat, komt er ook meer tijd vrij voor extra onderhoud. Hoteliers kunnen hierbij tot de conclusie komen dat hun klimaatsysteem of ketelinstallatie aan vervanging toe is. Juist nu is daarvoor het geschikte moment, wellicht een van de weinige voordelen die de huidige situatie biedt. Zo wordt het klimaatsysteem zonder enig overlast voor de aanwezige hotelgasten geĂŻnstalleerd.

Eindeloze mogelijkheden
De keuze voor gasloos verwarmen en koelen via een duurzaam klimaatsysteem van LG brengt veel mogelijkheden met zich mee. Zo is het via een LG-klimaatsysteem niet alleen mogelijk om kamers gericht te verwarmen en koelen zonder gebruik te maken van gas, maar kan restwarmte ook worden ingezet voor andere doeleinden. Daarbij zijn de mogelijkheden vaak eindeloos! Denk bijvoorbeeld aan het opwarmen van sanitair water of zelfs het zwembadwater met behulp van restwarmte. Maar het geeft hoteliers ook inzicht in wat er in het hotel gebeurt op het gebied van energie. Is het totale energieverbruik wel binnen de verwachtingen? Zo kan er actief worden gereageerd op eventuele pieken. Bijvoorbeeld in het geval van lege kamers waar licht blijft branden; met een slimme sensor is dit probleem zo aangepakt. Het resultaat op de energierekening is dan aanzienlijk.

Verschillende soorten ontwerpen
Ieder hotel heeft andere wensen en verwachtingen. Daarom biedt LG drie verschillende ontwerpen aan die naadloos aansluiten bij de mogelijkheden van een hotel. Allereerst is er het premium ontwerp waarbij iedere mogelijkheid van restwarmte wordt ingezet. Ook wordt het energieverbruik gemonitord en worden er energiebesparende maatregelen toegepast. Het koelen en verwarmen wordt op individueel niveau geregeld en daarnaast worden externe geluiden zo veel als mogelijk gereduceerd.
Binnen het standaard plus ontwerp worden enkele concessies gedaan op het gebied van het terugwinnen van de restwarmte om zo aan de financiële wensen te voldoen. Bij het budget ontwerp ligt de focus op het koelen en verwarmen voor een zo laag mogelijke investering.

Zo kijken we altijd mee naar de verschillende wensen, adviseren wij over alle mogelijkheden en proberen wij zo de beste oplossing te bieden.

Een seizoen vol uitstekende oplossingen voor luchtkwaliteit

Een seizoen vol uitstekende oplossingen voor luchtkwaliteit

De zomer staat voor de deur. Hoewel sommige dagen nog om de nodige verwarming vragen, staat er nu al een ongekend aantal zonuren op de teller. Het is dan ook niet gek dat bijvoorbeeld in de maand april 2020 de zonnigste maand ooit gemeten is.

Comfort in huis

Het thuisklimaat is momenteel belangrijker dan ooit tevoren. Daarom biedt de RAC line-up van LG voor iedereen het juiste comfort dat thuis wordt verwacht. Wij werken onafgebroken aan de ontwikkeling van innovatieve klimaatbeheersingsoplossingen die zorgen voor comfort, energiezuinigheid en uitstekende betrouwbaarheid.

Daar bovenop zorgt deze line-up voor een energiebewuste optie binnen het totale aanbod van airconditioners. Dit zijn producten met het label A+++ die gebruik maken van de innovatieve Active Energy Control-technologie. Active Energy Control zorgt ervoor dat de airconditioners in vier standen te gebruiken zijn, waardoor koeling en verwarming optimaal worden afgestemd op de omstandigheden. Tegelijkertijd wordt het energieverbruik aanzienlijk verlaagd. Zo slaagt de recentste versie van de LG DUALCOOL erin om een ruimte tot 40 procent sneller te koelen en wordt tegelijkertijd het energieverbruik met 70 procent verlaagd vanwege de inverter technologie.

De lucht zuiveren

Onze nieuwe lichting airconditioners creĂ«ert een schonere, aangenamere woonomgeving. Door onze gepatenteerde luchtzuiveringstechnologie met krachtige en effectieve luchtfilters, wordt iedereen beschermd tegen door de lucht verspreide deeltjes, allergenen en zelfs vervelende geurtjes van bijvoorbeeld huisdieren of schoonmaakproducten. Naast de verbeterde luchtkwaliteit zijn de airconditioners van LG ook nog eens indrukwekkend stil. Dit is onder andere terug te zien in de LG DUALCOOL met luchtreiniger, die tevens beschikt over LG’s Dual Inverter Compressor voor een milieuvriendelijk resultaat.

Een deel van de RAC line-up brengt een nieuwe standaard met zich mee op het gebied van technologie. Zo beschikken de Standard Plus, Deluxe, Prestige en ARTCOOL modellen naast ingebouwde wifi nu ook over spraakherkenning middels spraakbesturingssystemen Alexa en Google Assistant. Het bedienen van airconditioning vanuit bed of vanaf de bank is nog nooit zo makkelijk geweest.

Daarbij wordt het gebruik van het koudemiddel R32 in alle bovenstaande modellen ondersteund. Dit zorgt ervoor dat er geen schade wordt toegebracht aan de ozonlaag; R32 stoot namelijk fors minder CO2 uit dan R410A. Hierdoor is het middel milieuvriendelijker en blijft het ook in de toekomst beschikbaar.

 

“We geloven dat onze RAC line-up een verschil kan maken in hoe eindgebruikers hun thuisomgeving ervaren. Ook dit jaar zijn we weer trots op de impact op het totale comfort, het gemak en de luchtkwaliteit”, vertelt Richard de Waal, directeur bij LG Air Solution Benelux.

Luxe en comfort dankzij LG Multi Split

Luxe en comfort dankzij LG Multi Split

EĂ©n enkele Multi Split buitenunit kan tot 5 individuele binnenunits tegelijk bedienen

LG gaat door met het wereldwijd uitrollen van passende HVAC-oplossingen voor commerciële en residentiële toepassingen. Een mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe woning van Alberi Junior en Alessandra Rodriguez in Rio de Janeiro, Brazilië. Ze hadden een uitgebreid HVAC-systeem nodig dat niet alleen topprestaties kon leveren, maar ook een strak ontwerp en ongeëvenaard comfort. In deze blog lichten we toe hoe de LG Multi Split aan alle wensen voor deze luxe woning voldoet.

Slimme sensoren verhogen de prestaties en kunnen 30% sneller koelen

Verlichting van de hitte

In Rio de Janeiro zijn de temperaturen het hele jaar vrij hoog en is het leven met airconditioning een verademing. Tijdens het zoeken naar de juiste airconditioning, maakten Alberi en Alessandra kennis met de LG Multi Split en de cassette-oplossingen. Al snel genoten ze van het koele comfort dat werd geleverd door 3 stijlvolle binnenunits – met slechts 1 buitenunit. De geavanceerde inverter technologie biedt een hogere efficiĂ«ntie en lagere energiekosten. Ingebouwde slimme sensoren die de temperatuur en luchtdruk detecteren, zorgen ervoor dat het systeem elke ruimte 30% sneller kan koelen met een nauwkeurige klimaatregeling.

Verder dan prestaties en comfort

Hoewel Alberi en Alessandra erg enthousiast waren over de prestaties van de LG Multi Split, waren ze met name onder de indruk van de toegevoegde waarde die het systeem biedt. Zo is de Multi Split in staat om 5 binnenunits middels Ă©Ă©n compacte buitenunit te laten werken en konden ze hierdoor de tuin en de ruimte rond het huis beter benutten. Dankzij het brede aanbod aan modellen dat LG biedt, kunnen ze de diverse modellen aanpassen aan het interieur van hun woning met units in de keuken, woonkamer en slaapkamer. De cassette is slechts 13,2 cm dik en kan daardoor makkelijk in het plafond geĂŻntegreerd worden, terwijl de ARTCOOL-wandunit perfect past in het keukenontwerp.

LG ThinQ-connectiviteit biedt altijd en overal toegang tot systeembesturing

De buitenunit werkt met een lage geluidsemissie, zowel binnens- als buitenshuis. Een beschermende coating op de buitenunit zorgt ervoor dat de Multi Split beter bestand is tegen een vorm van corrosie die vaak voorkomt bij vochtige, zoute wind vanaf zee. Bovendien voorkomen sensoren dat water het huis indruppelt en schimmelvorming veroorzaakt. Uitgebreide bedieningselementen en de LG ThinQ-app maken geavanceerde planning en systeembewaking mogelijk. De bedieningsopties zijn altijd en overal toegankelijk voor Alberi en Alessandra; zelfs wanneer ze niet thuis zijn.

Installatie en onderhoud zijn een fluitje van een cent

Huiseigenaren zoals Alberi en Alessandra zijn niet de enigen die profiteren van een innovatieve oplossing als de LG Multi Split. Installateurs en technici profiteren ook van het gemak en de geavanceerde functionaliteit van dit systeem. De compacte en lichtgewicht vorm van de Multi Split maakt de buitenunit eenvoudiger te installeren. Installateurs kunnen het installatieproces stroomlijnen met functies als de bedradingscontrolefunctie, die een melding geeft als de bedrading van de binnenunit niet goed is geĂŻnstalleerd. Met LG MV maken installateurs verbinding met de buitenunit om eventuele storingen direct te signaleren. Dit wordt overzichtelijk weergegeven in de vorm van grafieken. De buitenunit is daarnaast zeer toegankelijk, wat onderhoud en reparaties veel gemakkelijker maakt.

Prestaties en efficiĂ«ntie leveren, dat is waar LG HVAC-systemen het beste in zijn. Het bieden van hoogwaardige kwaliteit voor luxe installaties is wat onze oplossingen onderscheidt. Alberi en Alessandra genieten van de voordelen van de LG Multi Split – zowel binnen als buiten hun huis!

 

 

Le luxe et le confort grĂące au LG Multi Split

Le luxe et le confort grĂące au LG Multi Split

Une seule unitĂ© extĂ©rieure Multi Split pour servir jusqu’à 5 unitĂ©s individuelles Ă  l’intĂ©rieur.

LG continue Ă  innover globalement en matiĂšre de solutions HVAC pour les applications commerciales et rĂ©sidentielles. En tĂ©moigne la nouvelle maison d’Alberi Junior et Alessandra Rodriguez Ă  Rio de Janeiro, au BrĂ©sil. Ils cherchaient un systĂšme HVAC Ă©laborĂ© capable de fournir les meilleures performances, un design moderne et un confort inĂ©galĂ©. Dans ce blog, nous vous expliquons comment le LG Multi Split rĂ©pond Ă  toutes les exigences de leur maison de luxe.

Des capteurs intelligents pour de meilleures performances et une vitesse de refroidissement réduite de 30%

Le confort malgré la chaleur

À Rio de Janeiro, il fait chaud quasiment toute l’annĂ©e. Un climatiseur y est donc un rĂ©el soulagement. Dans leur quĂȘte du bon systĂšme de climatisation, Alberi et Alessandra ont fait connaissance avec le LG Multi Split et les solutions en cassette. TrĂšs rapidement, ils ont installĂ© 3 unitĂ©s intĂ©rieures Ă©lĂ©gantes – avec 1 seule unitĂ© extĂ©rieure – et ont profitĂ© du confort de la climatisation chez eux. La technologie inverter avancĂ©e permet un gain d’efficacitĂ© et une rĂ©duction de la consommation Ă©nergĂ©tique. Des capteurs intelligents intĂ©grĂ©s qui dĂ©tectent la tempĂ©rature et la pression de l’air sont synonymes d’un refroidissement 30% plus rapide, avec un contrĂŽle du climat plus prĂ©cis.

Plus qu’uniquement des bonnes performances et du confort

Alberi et Alessandra Ă©taient trĂšs enthousiastes des performances du LG Multi Split, mais Ă©taient Ă©galement impressionnĂ©s par la valeur ajoutĂ©e du systĂšme. Le Multi Split est capable d’alimenter 5 unitĂ©s en intĂ©rieur avec une seule unitĂ© extĂ©rieure, qui plus est compacte. Ainsi, ils profitent donc au maximum du jardin et de l’espace autour de la maison. GrĂące Ă  la large gamme de modĂšles de LG, ils ont aussi pu adapter les diffĂ©rents modĂšles selon la dĂ©coration intĂ©rieure de leur maison, avec une unitĂ© dans la cuisine, dans le salon et dans la chambre Ă  coucher. L’épaisseur de la cassette n’est que de 13,2 cm et peut donc facilement ĂȘtre intĂ©grĂ©e dans le faux plafond, et l’unitĂ© murale ARTCOOL correspond parfaitement Ă  leur cuisine.

La connectivité LG ThinQ pour un accÚs en continu au systÚme

L’unitĂ© extĂ©rieure a un niveau sonore faible, tant Ă  l’intĂ©rieur qu’à l’extĂ©rieur. Et le revĂȘtement de protection de l’unitĂ© extĂ©rieur permet une meilleure rĂ©sistance contre la corrosion qu’on retrouve souvent dans les zones cĂŽtiĂšres. En outre, des capteurs empĂȘchent l’entrĂ©e de l’eau dans la maison et donc la formation de moisissure. Et grĂące aux options de paramĂ©trage Ă©laborĂ©es et Ă  l’appli LG ThinQ, vous pouvez faire un planning avancĂ© et surveiller le systĂšme en toute facilitĂ©. Alberi et Alessandra ont accĂšs Ă  chaque moment Ă  leur systĂšme de climatisation, mĂȘme quand ils ne sont pas Ă  la maison.

Installation et entretien en toute facilité

Mais un systĂšme comme le LG Multi Split n'a pas que des avantages pour les propriĂ©taires de maison. Les installateurs et techniciens profiteront Ă©galement de la facilitĂ© d’installation et des fonctionnalitĂ©s avancĂ©es du systĂšme. La forme compacte et lĂ©gĂšre du Multi Split fait que l’unitĂ© extĂ©rieure est plus facile Ă  installer. Et les installateurs peuvent se faire aider par la fonction de contrĂŽle du cĂąblage qui envoie une notification lorsque le cĂąblage de l’unitĂ© intĂ©rieure n’a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© correctement. GrĂące Ă  LG MV, les installateurs se connectent Ă  l’unitĂ© extĂ©rieure afin de signaler en direct les Ă©ventuels problĂšmes, et tout cela de façon trĂšs claire avec des graphiques. L’unitĂ© extĂ©rieure est en outre trĂšs accessible, ce qui simplifie l’entretien et les rĂ©parations.

Offrir des bonnes performances et de l’efficacitĂ©, voilĂ  en quoi excellent les systĂšmes HVAC de LG. Une qualitĂ© supĂ©rieure pour les installations de luxe, voilĂ  oĂč nous nous distinguons. Alberi et Alessandra profitent des nombreux avantages du LG Multi Split – tant Ă  l’intĂ©rieur qu’à l’extĂ©rieur de la maison !

 

 

Une saison de solutions excellentes pour la qualitĂ© de l’air

Une saison de solutions excellentes pour la qualitĂ© de l’air

L’étĂ© approche Ă  grands pas. MĂȘme s’il faut encore un peu chauffer certains jours, on a dĂ©jĂ  eu droit Ă  beaucoup de soleil ce printemps. Le mois d’avril 2020 Ă©tait par exemple le mois le plus ensoleillĂ© de l’histoire.

Le confort chez soi

Le climat intĂ©rieur est plus important que jamais auparavant. C’est pour cette raison que la gamme RAC de LG a une solution pour chacun d’entre vous. Nous travaillons sans arrĂȘt au dĂ©veloppement de solutions de climatisation innovantes qui sont synonymes de confort, d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et d’une excellente fiabilitĂ©.

À cĂŽtĂ© de cela, la gamme est consciemment Ă©cologique. Ces produits possĂšdent le label A +++ et font appel Ă  la technologie innovante Active Energy Control. Cette technologie fait que les climatiseurs peuvent ĂȘtre utilisĂ©s en quatre modes diffĂ©rents, adaptant le refroidissement et le chauffage Ă  son environnement tout en diminuant drastiquement la consommation Ă©nergĂ©tique. La version la plus rĂ©cente du LG DUALCOOL parvient par exemple Ă  refroidir une piĂšce plus rapidement (jusqu’à 40 pourcents) tout en rĂ©duisant la consommation d’énergie de 70 pourcents grĂące Ă  sa technologie inverter.

Purification de l’air

Nos nouveaux climatiseurs crĂ©ent un environnement plus propre et plus agrĂ©able. GrĂące Ă  notre technologie de purification d’air brevetĂ©e, avec des filtres Ă  air puissants et efficaces, vous Ă©vitez la dissĂ©mination de particules nocives dans l’air ainsi que les mauvaises odeurs d’animaux de compagnie ou de produits de nettoyage. Outre la qualitĂ© de l’air amĂ©liorĂ©e, les climatiseurs de LG sont Ă©galement trĂšs silencieux. C’est par exemple le cas du LG DUALCOOL avec purificateur d’air intĂ©grĂ©, qui est Ă©galement dotĂ© du compresseur Dual Inverter de LG pour un rĂ©sultat Ă©cologique.

Une partie de la gamme RAC a changĂ© les standards en matiĂšre de technologie. Les modĂšles Standard Plus, Deluxe, Prestige et ARTCOOL disposent par exemple du wifi intĂ©grĂ© et de la reconnaissance vocale, avec Alexa et Google Assistant. Commander votre climatiseur depuis votre lit ou votre fauteuil n’a jamais Ă©tĂ© si facile. En outre, tous les modĂšles mentionnĂ©s ci-dessus utilisent le rĂ©frigĂ©rant R32, qui Ă©met beaucoup moins de CO2 que le R410A. Ce rĂ©frigĂ©rant est donc plus Ă©cologique et continuera Ă  ĂȘtre disponible Ă  l’avenir.

« Nous pensons que notre gamme RAC peut faire la diffĂ©rence au niveau du confort de nos utilisateurs. Cette annĂ©e encore, nous sommes fiers de l’impact de nos produits sur le niveau de confort et la qualitĂ© de l’air », nous explique Richard De Waal, directeur de LG Air Solutions Benelux.

La boucle est bouclée avec la nouvelle LG Round Cassette

La boucle est bouclée avec la nouvelle LG Round Cassette

Lors de la conception d'un produit, on privilégie souvent le design et le confort au détriment des performances. Mais LG a réussi à rassembler tous ces éléments au sein d'un produit dynamique. La LG Round Cassette prouve ses performances excellentes, surtout dans les piÚces dotées de plafonds hauts ou visibles. Cette cassette offre des avantages uniques pour les cafés, restaurants, grands magasins de luxe, bureaux et hÎtels branchés.

Les cassettes rondes de LG sont un choix idéal combinant intérieur élégant et performances.

 

Design Premium: conception optimale pour performances optimales

L'aspect du plafond d'une piÚce joue un rÎle crucial dans l'intérieur. Pour cette raison, les concepteurs accordent beaucoup d'attention à la cassette de plafond qu'ils comptent installer, afin de répondre aux besoins de l'espace en question. Une cassette montée au plafond devient une partie importante de l'intérieur. La nouvelle LG Round Cassette, qui a remporté le Red Dot Design Award 2019, offre un design avancé qui contribue au raffinement de l'intérieur.

La LG Round Cassette attire l'attention de par son design et ses performances.

La LG Round Cassette dĂ©passe les expectations: non seulement au niveau du design, mais Ă©galement au niveau des performances. Les modules intĂ©rieurs classiques d'une cassette utilisent trois Ă©vacuations d'air diffĂ©rentes qui diffusent l'air dans trois directions diffĂ©rentes, crĂ©ant ainsi des points noirs dans la piĂšce. La nouvelle LG Round Cassette minimise les raccords dans l'ouverture arrondie de la ventilation pour une meilleure diffusion de l'air, sans points noirs. Les utilisateurs peuvent Ă©galement faire appel au Crystal Vanes pour un rĂ©glage de prĂ©cision en 6 Ă©tapes et ainsi diffuser l'air froid ou chaud lĂ  oĂč c'est vraiment nĂ©cessaire. Cette configuration est deux fois plus prĂ©cise que le rĂ©glage du flux d'air Ă  3 paliers des autres cassettes rondes. LG a procĂ©dĂ© Ă  des tests Ă©laborĂ©s afin de s'assurer que le flux d'air arrondi et prĂ©cis peut refroidir la piĂšce plus rapidement. Et mĂȘme avec ses performances exceptionnelles, le niveau sonore de la LG Round Cassette n'est que de 39 dB(A). Ces caractĂ©ristiques font que la LG Round Cassette convient Ă  chaque environnement, mais ce ne sont pas les seuls avantages de cet appareil.

La LG Round Cassette est idéale pour les plafonds ouverts.

La conception compacte de la LG Round Cassette offre des avantages lorsque l'aspect esthétique est crucial pour un espace.

Un flux d'air confortable: la forme parfaite

En rĂ©duisant la hauteur de ce produit, la cassette ronde offre un sentiment d'ouverture accru de l'espace. Sa hauteur n'est que de 33 cm. En outre, les raccords pour l'Ă©vacuation de la condensation et les tuyaux de rĂ©frigĂ©rant se trouvent Ă  un seul endroit dans l'appareil, afin de minimiser la visibilitĂ© des conduites et des composantes. À cĂŽtĂ© de cela, il est facile Ă  installer. Ce design premium convient parfaitement aux espaces branchĂ©s de luxe comme les hĂŽtels, restaurants, bureaux, cafĂ©s, musĂ©es et magasins de meubles et de vĂȘtements haut de gamme.

      Un design avancé pour une installation plus facile.

Installation facile: conçu pour une installation plus simple

La LG Round Cassette ne veut pas uniquement ĂȘtre design, mais veut aussi augmenter le confort des installateurs. L'installation se fait beaucoup plus rapidement. Tous les raccords Ă©lectriques se trouvent par exemple Ă  l'extĂ©rieur de l'appareil, dans un tableau de raccordement. GrĂące Ă  la LG Round Cassette, les travaux d'installation compliquĂ©s sont du passĂ©.

Lors de leur recherche de la cassette idéale pour chaque piÚce, les propriétaires d'hÎtel, architectes d'intérieur et installateurs seront d'accord que la LG Round Cassette offre des performances parfaites à tous les niveaux. Grùce à la fiabilité et l'efficacité de LG, en combinaison aux possibilités plus flexibles et esthétiques et les performances optimales, il n'est donc plus nécessaire de se contenter de moins.

De cirkel is rond met de nieuwe LG Round Cassette

De cirkel is rond met de nieuwe LG Round Cassette

Bij het productontwerp worden de prestaties vaak opgeofferd voor uitstraling of gemak. Toch heeft LG al deze elementen in één dynamische unit ondergebracht. De LG Round Cassette bewijst zijn uitstekende prestaties, vooral in ruimtes met hoge of zichtbare plafonds. Deze cassette biedt unieke voordelen voor cafés, restaurants, luxe warenhuizen, kantoren en hotels met trendy interieurs.

De ronde cassettes van LG zijn een ideale keuze voor een stijlvol interieurontwerp Ă©n prestaties

Premium design: optimaal ontwerp voor optimale prestaties
Het plafondontwerp van een ruimte speelt een cruciale rol in het interieur. Daarom besteden ontwerpers veel aandacht aan welke plafondcassette ze moeten installeren om aan de behoeften van elke ruimte te voldoen. Een aan het plafond gemonteerde cassette wordt een belangrijk onderdeel van het interieur van een ruimte. De nieuwe LG Round Cassette, winnaar van de Red Dot Design Award 2019, levert een geavanceerd ontwerp dat bijdraagt aan een verfijnd interieur.

Design en prestaties zorgen ervoor dat de LG Round Cassette de aandacht trekt

De LG Round Cassette overtreft de verwachtingen: niet alleen qua design, maar ook qua prestaties. Traditionele binnenunits van een cassette maken gebruik van drie afzonderlijke luchtuitlaten die lucht in drie richtingen verspreidt en daardoor blinde vlekken creëert. De nieuwe LG Round Cassette minimaliseert echter de aansluitingen in de cirkelvormige ventilatieopening voor een goed verdeelde luchtstroom, zonder blinde vlekken. Gebruikers kunnen de Crystal Vanes ook toepassen voor 6-staps precisieregeling om koele of warme lucht te verspreiden naar waar het nodig is. Deze configuratie is tweemaal zo nauwkeurig als de 3-traps luchtstroomregeling van andere ronde cassettes. LG heeft uitgebreide luchtkamertests uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de ronde en nauwkeurige luchtstroomregeling het mogelijk maakt om sneller te koelen. Zelfs met deze uitzonderlijke prestatie is het geluidsniveau van de LG Round Cassette slechts 39 dB (A), wat lager is dan het geluid in een bibliotheek met 40 dB (A). Deze eigenschappen maken de LG Round Cassette geschikt voor elke omgeving, maar dat is niet het enige wat deze toestellen bieden.

De LG Round Cassette is ideaal voor open plafonds

Het compacte ontwerp van de LG Round Cassette biedt voordelen wanneer design cruciaal is voor een ruimte

Een comfortabele luchtstroom: de perfecte pasvorm
Door de hoogte van het product te verkleinen, zorgt de round cassette voor meer openheid van een ruimte na installatie. De hoogte is slechts 33 cm. Bovendien bevinden de aansluitingen voor de condensafvoer en de koudemiddelleidingen zich op één plaats op de unit om de zichtbaarheid van leidingen en componenten te minimaliseren. Tevens zorgt het voor installatiegemak van de installateur. Dit premium ontwerp is perfect geschikt voor trendy en luxe ruimtes zoals hotels, restaurants, kantoor, cafés, musea en high-end meubel- en kledingwinkels.

Een geavanceerder ontwerp zorgt voor eenvoudigere en gemakkelijkere installatie

Eenvoudige installatie: ontwerp zorgt voor eenvoudigere installatie
De LG Round Cassette richt zich niet alleen op design, maar verhoogt ook het gemak voor installateurs. Het installeren kost beduidend minder tijd. Zo bevinden alle elektrische aansluitingen zich aan de buitenzijde van de unit in een aansluitkastje. Dankzij de LG Round Cassette behoren onnodig ingewikkelde installatiewerkzaamheden tot het verleden.

Bij het zoeken naar de ideale cassette-unit voor elke ruimte kunnen gebouweigenaren, ontwerpers en installateurs het er allemaal over eens zijn dat de LG Round Cassette op alle fronten perfect presteert. Door de betrouwbare efficiëntie van LG, in combinatie met flexibelere, esthetische mogelijkheden en optimale prestaties, hoef je niet langer genoegen te nemen met minder.

LG optimise la décoration intérieure et la diffusion de l'air avec sa nouvelle cassette arrondie

LG optimise la décoration intérieure et la diffusion de l'air avec sa nouvelle cassette arrondie

Un design raffiné et une installation simple font de la LG Round Cassette la cassette parfaite pour les plafonds hauts et visibles.

LG Electronics a lancé la Round Cassette pour les espaces avec des plafonds hauts et visibles. La cassette est idéale pour les cafés, restaurants, commerces, bureaux et hÎtels dotés d'un intérieur branché.

Une analyse des descriptions des hÎtes Airbnb Plus a démontré qu'en 2018, le terme « hauts plafonds » était le terme le plus utilisé en matiÚre d'aménagement d'intérieur. Comme le plafond a une influence importante sur le caractÚre d'un bùtiment, les entrepreneurs accordent beaucoup d'attention au choix de la cassette. La nouvelle LG Round Cassette, qui a remporté le Red Dot Award 2019, répond aux besoins des entrepreneurs et forme la touche finale de tout intérieur.

Design et facilité

En réduisant la hauteur de la cassette à 33 cm, l'accessibilité de l'installation et l'ouverture de l'espace se trouvent améliorées. En outre, la conduite d'évacuation de la condensation et les tuyaux de réfrigérant sont rassemblés à un seul endroit afin de minimiser leur visibilité. Les nouveaux modÚles de cassettes de LG sont applicables pour tous les systÚmes LG VRG et également livrables en tant que systÚme single split.

Un réglage optimal des flux d'air

Et la nouvelle cassette ne fait pas uniquement mieux au niveau du design, mais Ă©galement des performances. Elle minimise les raccords dans la grille de ventilation ronde pour une meilleure distribution de l'air, sans points noirs. Les utilisateurs pourront utiliser Crystal Vanes pour un rĂ©glage de prĂ©cision en 6 Ă©tapes et ainsi envoyer l'air froid et chaud lĂ  oĂč c'est nĂ©cessaire. Cette configuration est deux fois plus prĂ©cise que le rĂ©glage Ă  3 paliers des autres cassettes arrondies. La cassette arrondie est dotĂ©e d'une technique de flux d’air trĂšs avancĂ©e et comme l'indique le LG Chamber Test[1], la forme en cercle parfait et le rĂ©glage prĂ©cis de la distribution d'air permet de chauffer et de refroidir confortablement chaque espace. À cĂŽtĂ© de toutes ces prestations de haut niveau, le niveau sonore est aussi trĂšs bas, avec 39 dB(A). La LG Round Cassette est disponible en 7, 10 et 14 kW.

« L'introduction de la nouvelle LG Round Cassette est une bonne nouvelle tant pour les installateurs que les utilisateurs », explique Pieter van der Poorten, Sales Manager LG Air Solution. « Les installateurs pourront installer la cassette en toute facilité et les utilisateurs bénéficient de plusieurs options pour chauffer ou refroidir une piÚce. La LG Round Cassette répond aux exigences des clients en matiÚre de performances et de design. »

[1] Environnement expérimental: 3,2 m, 14,5 kW, mode refroidissement, high flow rate, flux d'air horizontal

 

LG optimaliseert interieur en luchtstroom met nieuwe ronde cassette

LG optimaliseert interieur en luchtstroom met nieuwe ronde cassette

Verfijnd ontwerp en eenvoudige installatie maken de LG Round Cassette perfect voor hoge en zichtbare plafonds.

LG Electronics lanceert de Round Cassette voor ruimtes met zichtbare of hoge plafonds. De cassette is ideaal voor cafés, restaurants, retail, kantoren en hotels met een trendy interieur.

‘Hoge plafonds’ was in 2018 de meest gebruikte term voor interieurinrichting, blijkt uit een analyse van accommodatie-omschrijvingen van Airbnb Plus-hosts. Aangezien plafonds een grote invloed hebben op de uitstraling van een gebouw, besteden ondernemers veel aandacht aan de keuze van een cassette. De nieuwe LG Round Cassette, winnaar van de Red Dot Award 2019, voldoet aan de behoeften van ondernemers en vormt de finishing touch voor ieder interieur.

Design Ă©n gemak
Door de hoogte van de cassette te verkleinen naar 33 cm, verbetert het de toegankelijkheid bij de installatie en openheid van een ruimte. Bovendien worden de condensafvoer en de koudemiddelleidingen op Ă©Ă©n plaats samengebracht om de zichtbaarheid van leidingen te minimaliseren. Tevens zijn de nieuwe LG cassette modellen toepasbaar op alle LG VRF-systemen en tevens leverbaar als singel splitsysteem in de vermogens.

Optimale luchtstroomregeling
De nieuwe cassette overtreft in zowel ontwerp als prestatie. Het minimaliseert de aansluitingen in de cirkelvormige ventilatieopening voor een goed verdeelde luchtstroom, zonder blinde vlekken. Gebruikers kunnen Crystal Vanes toepassen voor 6-staps precisieregeling om koele of warme lucht te verspreiden naar waar dat nodig is. Deze configuratie is tweemaal zo nauwkeurig als de 3-traps luchtstroomregeling van andere ronde cassettes. De ronde cassette beschikt over een zeer geavanceerde luchtstroom techniek en zoals de LG Chamber Test1 ook aangeeft, maakt de perfecte cirkelvormige wind en nauwkeurige luchtstroomregeling het mogelijk om ruimtes comfortabel te koelen en verwarmen. Naast al deze hoge prestaties is het geluidsniveau tijdens de werking ook nog eens zeer laag te noemen, namelijk 39 dB(A). De LG Round Cassette is beschikbaar in 7, 10 en 14 kW.

“De introductie van de nieuwe LG Round Cassette is positief nieuws voor zowel de installateur als de eindgebruiker ”, vertelt Richard de Waal, directeur bij LG Air Solution. “Installateurs kunnen met gemak een cassette installeren en eindgebruikers hebben meerdere opties om een ruimte te koelen of te verwarmen. De LG Round Cassette voldoet daarbij aan de behoeften van klanten op het gebied van prestatie en ontwerp.”

 

1Experimentele omgeving: 3.2m, 14.5kW, koeling modus, high flow rate, horizontale luchtstroomrichting